SIST EN 14986:2017

Oznaka standarda: SIST EN 14986:2017
Koda projekta: 00305130
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Design of fans working in potentially explosive atmospheres
Naslov (slovenski): Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14986:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 23.120 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-04
Referenčna oznaka: EN 14986:2017
Področje projekta (angleško): 1.1 This European Standard specifies the constructional requirements for fans constructed to Group II G (of explosion groups IIA, IIB and hydrogen) categories 1, 2 and 3, and Group II D categories 2 and 3, intended for use in explosive atmospheres. NOTE Operation conditions for the different categories of fans used in this European Standard are defined in Clause 4. 1.2 This European Standard does not apply to group I fans (fans for mining), cooling fans or impellers on rotating electrical machines, cooling fans or impellers on internal combustion engines. NOTE 1 Requirements for group I fans are given in EN 1710. NOTE 2 The requirements for electrical parts are covered by references to electrical equipment standards. 1.3 This European Standard specifies requirements for design, construction, testing and marking of complete fan units intended for use in potentially explosive atmospheres in air containing gas, vapour, mist and/or dusts. Such atmospheres may exist inside (the conveyed fluid), outside, or inside and outside of the fan. 1.4 This European Standard is applicable to fans working in the range of ambient atmospheres having absolute pressures ranging from 0,8 bar to 1,1 bar, temperatures ranging from -20 °C to -60 °C, maximum volume fraction of 21 % oxygen content and by the condition at the inlet (pressure ranging from 0,8 bar to 1,1 bar, temperatures ranging from -20 °C to +60 °C) and an aerodynamic energy increase of less than 25 kJ/kg. NOTE 1 25 kJ/kg is equivalent to 30 kPa at inlet density of 1,2 kg/m³. NOTE 2 This European Standard may also be helpful for the design, construction, testing and marking of fans intended for use in atmospheres outside the validity range stated above or in cases where other material pairings need to be used. In this case, the ignition risk assessment, ignition protection provided, additional testing (if necessary), manufacturer's marking, technical documentation and instructions to the user, should clearly demonstrate and indicate the equipment's suitability for the conditions the fan may encounter. NOTE 3 This European Standard does not apply to integral fans of electric motors. NOTE 4 Where undated references are used in the body of the standard the latest edition applies.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard določa konstrukcijske zahteve za ventilatorje, izdelane za skupino II G (v okviru eksplozijskih skupin II A, II B in vodika) kategorij 1, 2 in 3 ter skupino II D kategorij 2 in 3, ki so namenjeni za uporabo v eksplozivnih atmosferah. OPOMBA: Pogoji delovanja za različne kategorije ventilatorjev, ki se uporabljajo v tem evropskem standardu, so določeni v točki 4. 1.2 Ta evropski standard se ne uporablja za ventilatorje skupine I (ventilatorji za uporabo v rudarstvu), hladilne ventilatorje ali rotorje pri rotacijskih električnih strojih in hladilne ventilatorje ali rotorje pri motorjih z notranjim izgorevanjem. OPOMBA 1: Zahteve za ventilatorje skupine I so podane v standardu EN 1710. OPOMBA 2: Zahteve za električne dele so zajete s sklici na standarde za električno opremo. 1.3 Ta evropski standard določa zahteve za načrtovanje, izdelavo, preskušanje in označevanje zaključenih ventilatorskih enot, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah plinov, hlapov, meglic in/ali prahu v zraku. Take atmosfere lahko obstajajo znotraj (prevajana tekočina), zunaj ali znotraj in zunaj ventilatorja. 1.4 Ta evropski standard se uporablja za ventilatorje, ki delujejo v okoljskih atmosferah z vrednostmi absolutnega tlaka od 0,8 bara do 1,1 bara, temperaturami od –20 °C do –60 °C, največjim prostorninskim deležem vsebnosti kisika 21 % ter pri vhodnih pogojih (tlak od 0,8 bara do 1,1 bara, temperature od –20 °C do 60 °C) in porastu aerodinamične energije manj kot 25 kJ/kg. OPOMBA 1: 25 kJ/kg je enako 30 kPa pri vhodni gostoti 1,2 kg/m³. OPOMBA 2: Ta evropski standard je lahko uporaben tudi pri načrtovanju, izdelavi, preskušanju in označevanju ventilatorjev za uporabo v atmosferah z vrednostmi zunaj zgoraj navedenega validativnega obsega ali v primerih potrebne uporabe drugih vezav materialov. V tem primeru mora biti ustreznost opreme za potencialne pogoje delovanja ventilatorja jasno izražena in prikazana z oceno tveganja za vžig, razpoložljivo zaščito pred vžigom, dodatnim preskušanjem (po potrebi), označbami proizvajalca, tehnično dokumentacijo in navodili za uporabnika. OPOMBA 3: Ta evropski standard se ne uporablja za ventilatorje, ki so sestavni deli elektromotorjev. OPOMBA 4: V primeru uporabe nedatiranih sklicevanj v besedilu standarda se uporablja najnovejša izdaja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14986:2007 - Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah 18-Jan-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi