SIST EN 14141:2013

Oznaka standarda: SIST EN 14141:2013
Koda projekta: 00069154
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Valves for natural gas transportation in pipelines - Performance requirements and tests
Naslov (slovenski): Armature za transport zemeljskega plina po cevovodih - Zahteve glede uporabnosti in preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14141:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IHPV - Hidravlika in pnevmatika
ICS: 23.060.01 75.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 14141:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to all valves (plug, ball, gate and check valves) used in onshore transmission pipelines for transport of natural gas in accordance with EN 1594, but with a differing temperature range according to the following three classes in accordance with EN 682: 1) - 10 °C to 60 °C; 2) - 20 °C to 60 °C; 3) the range stated by the purchaser for special design. This European Standard comprises all valves which are components of the pipeline. This European Standard specifies valves for pipelines with a maximum operating pressure (MOP) over 16 bar. Control valves and safety valves are excluded from the scope of this European Standard. This European Standard specifies requirements and appropriate verification tests carried out during production and for certification purposes to verify that the valves conform to the requirements. A summary of the product and type tests is given in Annex G. This European Standard makes reference to EN 13942. All the requirements of EN 13942 should be met unless otherwise stated. Paragraphs marked with a dot [•] indicate requirements which are identical to EN 13942. Additional national requirements and tests in accordance with individual national legal regulations not yet harmonised may be necessary and are to be advised in the purchase order.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za vse ventile (s svečko, krogelne pipe, zasune in protipovratne ventile), ki se uporabljajo pri kopenskih cevovodih za prenos naravnega plina v skladu s standardom EN 1594, vendar z različnim temperaturnim obsegom glede na naslednje tri razrede v skladu s standardom EN 682: 1) –10 °C do 60 °C; 2) –20 °C do 60 °C; 3) obseg, ki ga navede dobavitelj za posebno izvedbo. Ta evropski standard vključuje vse ventile, ki so sestavni deli cevovoda. Ta evropski standard določa ventile za cevovode z najvišjim obratovalnim tlakom (MOP) nad 16 barov. Krmilni in varnostni ventili so izključeni s področja uporabe tega evropskega standarda. Ta evropski standard določa zahteve in ustrezne preskuse, ki se izvajajo med proizvodnjo in za namene certifikacije, da se preveri skladnost ventilov z zahtevami. Povzetek izdelka in tipski preskusi so navedeni v prilogi G. Ta evropski standard se sklicuje na standard EN 13942. Izpolnjene morajo biti vse zahteve standarda EN 13942, razen če je navedeno drugače. Odstavki, označeni s piko [•], označujejo zahteve, ki so enake v standardu EN 13942. Potrebne so lahko dodatne nacionalne zahteve in preskusi v skladu s posameznimi nacionalnimi zakonskimi predpisi, ki še niso usklajeni, in se priporočijo na naročilnici.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14141:2004 - Armature za transport zemeljskega plina po cevovodih – Zahteve glede uporabnosti in preskušanje 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi