SIST EN IEC 62442-3:2022

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62442-3:2022
Koda projekta: 72844
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear (IEC 62442-3:2022)
Naslov (slovenski): Energijske lastnosti krmilne naprave sijalke - 3. del: Krmilne naprave za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-3:2022)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62442-3:2022 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: EN IEC 62442-3:2022
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62442 defines measurement and calculation methods for specifying the efficiency and the standby power of controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources. NOTE 1 This includes electromagnetic transformers and electronic convertors for tungsten-halogen lamps, as well as electronic controlgear for LED light source(s). NOTE 2 The term "LED light sources" includes LED modules and LED lamps. This document is applicable for controlgear designed for use on DC supplies up to 1 000 V and/or AC supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz. For multipurpose power supplies only the lighting part will be considered. NOTE 3 Requirements for testing individual controlgear during production are not included. This document does not apply to: – controlgear which form an integral part of lamps (LED light sources); – controlgear circuits with capacitors connected in series; – controllable electromagnetic controlgear.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62442 določa merilne in računske metode za določevanje učinkovitosti oziroma moči v stanju pripravljenosti krmilnih naprav za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire. OPOMBA 1: To vključuje elektromagnetne transformatorje in elektronske pretvornike za halogenske sijalke ter elektronske krmilne naprave za LED-svetlobne vire. OPOMBA 2: Izraz »LED-svetlobni viri« zajema module in sijalke LED. Ta dokument se uporablja za krmilne naprave, zasnovane za uporabo z enosmerno napajalno napetostjo do vključno 1000 V in/ali izmenično napajalno napetostjo do vključno 1000 V pri frekvenci 50 Hz ali 60 Hz. Za večnamenske napajalnike se upošteva le svetlobni del. OPOMBA 3: Zahteve za preskušanje posameznih delov krmilne opreme med proizvodnjo niso vključene. Ta dokument se ne uporablja za: – krmilno opremo, ki je sestavni del sijalk (LED-svetlobni viri); – krmilna vezja z zaporedno vezanimi kondenzatorji; – krmiljeno elektromagnetno krmilno opremo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN IEC 62442-3:2018 - Energijska učinkovitost krmilnih naprav za sijalke - 3. del: Krmilne naprave za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-3:2018) 29-Mar-2022
Revidiran SIST EN IEC 62442-3:2018 - Energijska učinkovitost krmilnih naprav za sijalke - 3. del: Krmilne naprave za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-3:2018) 10-Nov-2020
Nadomešča SIST EN IEC 62442-3:2018 - Energijska učinkovitost krmilnih naprav za sijalke - 3. del: Krmilne naprave za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-3:2018) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi