SIST EN ISO 286-1:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 286-1:2010
Koda projekta: 00290085
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:2010)
Naslov (slovenski): Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerančni sistem ISO za dolžinske mere - 1. del: Osnova za tolerance, odstopanja in ujeme (ISO 286-1:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 286-1:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 17.040.10 17.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN ISO 286-1:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 286 establishes the ISO code system for tolerances to be used for linear sizes of features of the following types: a) cylinder; b) two parallel opposite surfaces. It defines the basic concepts and the related terminology for this code system. It provides a standardized selection of tolerance classes for general purposes from amongst the numerous possibilities. Additionally, it defines the basic terminology for fits between two features of size without constraints of orientation and location and explains the principles of “basic hole” and “basic shaft”.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 286 vzpostavlja tolerančni sistem ISO za uporabo za dolžinske mere oblik naslednjih vrst: a) valj; b) dve vzporedni nasprotni površini. Določa osnovne koncepte in povezano terminologijo za ta kodni sistem. Zagotavlja standardiziran izbor tolerančnih razredov za splošne namene izmed vseh številnih možnosti. Poleg tega definira osnovno terminologijo za ujeme med dvema oblikama velikosti, brez omejitev glede usmerjenosti in lokacije, ter pojasnjuje načela »osnovne odprtine« in »osnovne palice«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 20286-1:2000 - ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:1988) 01-Dec-2010
Nadomešča SIST ISO 1829:1999 - Izbira tolerančnih polj za splošno rabo 01-Jun-2010
Nadomešča SIST ISO 286-1:1999 - Sistem mejnih mer in ujemov ISO - 1. del: Osnove toleranc, odstopkov in ujemov 01-Dec-2010
Popravljen z SIST EN ISO 286-1:2010/AC:2014 - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerančni sistem ISO za dolžinske mere - 1. del: Osnova za tolerance, odstopanja in ujeme (ISO 286-1:2010/Cor 1:2013) 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi