SIST EN ISO 14554-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14554-2:2014
Koda projekta: 00121628
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 2: Elementary quality requirements (ISO 14554-2:2013)
Naslov (slovenski): Zahteve za kakovost pri varjenju - Uporovno varjenje kovinskih materialov - 2. del: Osnovne zahteve za kakovost (ISO 14554-2:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14554-2:2014 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 03.120.99 25.160.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN ISO 14554-2:2013
Področje projekta (angleško): This part of ISO 14554 specifies requirements for the demonstration of the capability of a manufacturer or a sub-contractor to produce welded constructions, fulfilling specified quality requirements, in one or more of the following: - a contract between involved parties; - an application standard; - a regulatory requirement. The requirements contained within this part of ISO 14554 can be adopted in full or can be selectively deleted by the manufacturer if not applicable to the construction concerned. They provide a flexible framework for the control of welding by providing specific requirements for: - Case 1 - resistance welding in contracts which require the manufacturer or sub-contractor to have a quality system other than ISO 9001 and where the documented welding control has a minor importance to the overall integrity of the final construction; - Case 2 - resistance welding as guidance to a manufacturer or sub-contractor developing a quality system; - Case 3 - references in application standards which use resistance welding as part of their requirements or in a contract between relevant parties. This part of ISO 14554: - is independent of the type of welded construction to be manufactured; - defines quality requirements for welding both in production plants and on site; - provides guidance for describing the capability of a manufacturer to produce welded constructions to meet specified requirements; - can also be used as a basis for assessing the manufacturer in respect to his welding capability. For general guidelines for selection and use, see ISO 3834-1, while being aware that only comprehensive and elementary requirements are specified for resistance welding . Annex A gives a summary comparison of specific quality requirements for resistance welding in this part of ISO 14554 and ISO 14554-1.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 14554 določa zahteve za prikaz sposobnosti proizvajalca ali podizvajalca za proizvodnjo varjenih konstrukcij, ki izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti v: - pogodbi med udeleženimi stranmi; - standard za uporabo; -zakonski zahtevi. Zahteve v tem delu standarda ISO 14554 se lahko sprejmejo v celoti ali pa jih lahko proizvajalec selektivno izbriše, če se ne uporabljajo za zadevno konstrukcijo. Z zagotavljanjem posebnih zahtev ponujajo prilagodljiv okvir za nadzor varjenja: - Primer 1 - Uporovno varjenje v pogodbah, ki od proizvajalca ali podizvajalca zahtevajo sistem za nadzor kakovosti, ki ni naveden v standardu ISO 9001, in pri katerih ima dokumentiran nadzor varjenja manjši pomen za splošno celovitost končne konstrukcije; Primer 2 - Uporovno varjenje kot vodilo za proizvajalca ali podizvajalca pri razvoju sistema za nadzor kakovosti; - Primer 3 - Zveza s standardi za uporabo, pri katerih je uporovno varjenje del zahtev ali je del pogodbe med zainteresiranimi stranmi. Ta del standarda ISO 14554: – je neodvisen od vrste varjene konstrukcije za izdelavo; – določa kakovostne zahteve za varjenje v proizvodnih obratih ali na kraju samem; – zagotavlja smernice za opis sposobnosti proizvajalca za proizvodnjo varjenih konstrukcij v skladu z navedenimi zahtevami; – se lahko uporablja tudi kot osnova pri ocenjevanju varilnih sposobnosti proizvajalca. Za splošne smernice glede izbora in uporabe glejte standard ISO 3834-1, vendar upoštevajte, da so za uporovno varjenje navedene le splošne in osnovne zahteve. Dodatek A v tem delu standarda ISO 14554 in ISO 14554-1 vsebuje primerjavo posebnih zahtev za uporovno varjenje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14554-2:2001 - Zahteve po kakovosti pri varjenju - Uporovno varjenje kovinskih materialov - 2. del: Osnovne zahteve po kakovosti (ISO 14554-2:2000) 01-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi