SIST EN 12619:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12619:2013
Koda projekta: 00264122
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje masnih koncentracij celotnega organskega ogljika v plinasti fazi - Kontinuirana metoda plamenske ionizacijske detekcije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12619:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-04
Referenčna oznaka: EN 12619:2013
Področje projekta (angleško): The method specified in this European Standard is designed for use as a standard reference method.This European Standard specifies a set of minimum performance requirements for an instrument using flame ionization detection, together with procedures for its calibration and operation, for the measurement of the mass concentration of total gaseous organic carbon (TOC) and for solvent emissions total volatile organic compounds (TVOC) in stationary source emissions.This European Standard is suitable for the measurement of gaseous or vapour phase TOC and TVOC emissions such as emissions from waste incinerators and solvent using processes.The results obtained using this standard, are expressed in milligrams per cubic metre as total carbon (mg/m3). This standard is suitable for use in the range 1 mg/m3 up to at least 1000 mg/m3.This European Standard is not applicable for permanently installed AMS. For permanently installed AMS refer to EN15267-3.
Področje projekta (slovensko): Metoda iz tega evropskega standarda je namenjena za uporabo kot standardna referenčna metoda. Ta evropski standard določa sklop minimalnih zahtev za delovanje instrumenta, ki uporablja plamensko ionizacijsko detekcijo, skupaj s postopki za njegovo umerjanje in upravljanje, za merjenje masne koncentracije celotnega organskega ogljika v plinasti fazi (TOC) in za emisije topil celotnih hlapnih organskih spojin (TVOC) v emisijah nepremičnih virov. Ta evropski standard je primeren za merjenje emisij celotnega organskega ogljika in celotnih hlapnih organskih spojin v plinasti ali parni fazi, kot so emisije iz sežigalnic odpadkov in procesov na podlagi topil. Rezultati, pridobljeni v skladu s tem standardom, so izraženi v miligramih na kubični meter kot skupni ogljik (mg/m3). Ta standard je primeren za uporabo v razponu 1 mg/m3 do najmanj 1000 mg/m3. Ta evropski standard se ne uporablja za trajno vgrajene avtomatske merilne sisteme (AMS). Za trajno vgrajene AMS glej standard EN 15267-3.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12619:2000 - Emisije nepremičnih virov - Določevanje nizkih masnih koncentracij celotnega organskega ogljika v plinasti fazi v odpadnih plinih - Kontinuirana metoda plamenske ionizacijske detekcije 01-apr-2013
Nadomešča SIST EN 13526:2002 - Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije celotnega organskega ogljika v plinasti fazi v odpadnih plinih procesov, ki uporabljajo topila - Kontinuirana metoda plamenske ionizacijske detekcije 01-apr-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi