SIST EN ISO 10121-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10121-1:2014
Koda projekta: 00195017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 1: Gas-phase air cleaning media (ISO 10121-1:2014)
Naslov (slovenski): Preskusne metode za ocenjevanje lastnosti sredstev in naprav za čiščenje zraka v plinski fazi za splošno prezračevanje - 1. del: Sredstva za čiščenje zraka v plinski fazi (ISO 10121-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10121-1:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.040.99 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN ISO 10121-1:2014
Področje projekta (angleško): EN ISO 10121-1 aims to provide an objective laboratory test method, a suggested apparatus, normative test sections and normative tests for evaluation of three different solid gas-phase air cleaning media (GPACM) or GPACM configurations for use in gas-phase air cleaning devices intended for general filtration applications. This part of ISO 10121 is specifically intended for challenge testing and not for general material evaluation or pore system characterization. The three different types of GPACM identified in this part of ISO 10121 are GPACM-LF (particles of different shape and size intended for e.g. Loose Fill applications), GPACM-FL (FLat sheet fabric intended for e.g. flat one layer, pleated or bag type devices) and GPACM-TS (three dimensional structures that are many times thicker than flat sheet and e.g. used as finished elements in a device). The tests are conducted in an air stream and the GPACM configurations are challenged with test gases under steady-state conditions. Since elevated gas challenge concentrations (relative to general ventilation applications) are used, test data should be used to compare GPACM within the same configuration and not for the purpose of predicting performance in a real situation. It is also not implied that different GPACM configurations can be directly compared. The primary intention is to be able to compare like GPACM configurations to like, not between GPACM configurations. Testing of complete devices is described in ISO 10121-2. To ensure objectivity for test equipment suppliers, no specific design of the test apparatus is defined: an example is illustrated in Annex C (informative). Instead normative demands for media sample holder design, apparatus properties and validation tests are specified.
Področje projekta (slovensko): Cilj standarda EN ISO 10121-1 je zagotoviti objektivno laboratorijsko preskusno metodo, predlagane aparate, normativne preskusne dele in normativne preskuse za ovrednotenje treh različnih sredstev za čiščenje zraka v plinski fazi (GPACM) ali konfiguracij GPACM, ki se uporabljajo v napravah za čiščenje zraka v plinski fazi za splošno prezračevanje. Ta del standarda ISO 10121 je posebej namenjen preskušanju ustreznosti in ne splošni oceni materiala ali karakterizaciji pornega sistema. Trije različni tipi GPACM, opredeljeni v tem delu standarda ISO 10121, so GPACM-LF (delci različnih oblik in velikosti, namenjeni npr. za uporabo kot prosto polnilo), GPACM-FL (plosko blago, namenjeno npr. za ploske enoslojne, plisirane ali vrečaste naprave) ter GPACM-TS (tridimenzionalne strukture, ki so veliko debelejše od ploskega materiala in se npr. uporabljajo kot končni elementi v napravi). Preskusi se izvajajo v toku zraka, konfiguracije GPACM pa se preskusijo s preskusnimi plini pri ustaljenih pogojih. Ker se pri preskušanju uporabljajo povišane koncentracije plinov (glede na uporabo med splošnim prezračevanjem), naj bi se preskusni podatki uporabili za primerjavo GPACM znotraj enake konfiguracije in ne za namen predvidevanja lastnosti v resničnih razmerah. Prav tako se ne predvideva, da je mogoče različne konfiguracije GPACM neposredno primerjati. Glavni namen je omogočiti primerjavo podobnih konfiguracij GPACM s podobnimi konfiguracijami, ne pa med konfiguracijami GPACM. Preskušanje celotnih naprav je opisano v standardu ISO 10121-2. Da bi se zagotovila objektivnost za dobavitelje preskusne opreme, posebna zasnova preskusnih aparatov ni določena: primer je prikazan v dodatku C (informativno). Namesto normativnih zahtev za zasnovo držala vzorca sredstva so določene lastnosti aparatov in preskusi za potrjevanje.

Najbolje prodajani standardi