SIST EN 60335-2-69:2012

Oznaka standarda: SIST EN 60335-2-69:2012
Koda projekta: 23204
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2012, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60335-2-69:2012 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 97.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Referenčna oznaka: EN 60335-2-69:2012
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following. This International Standard deals with the safety of electrical motor-operated vacuum cleaners, including back-pack vacuum cleaners, and dust extractors, for wet suction, dry suction, or wet and dry suction, intended for commercial indoor or outdoor use with or without attachments. It also deals with the safety of centrally-sited vacuum cleaners, excluding the installation of the system. They are not equipped with a traction drive. The following power systems are covered: - mains powered motors up to a rated voltage of 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances, - battery powered motors. This standard also applies to machines handling hazardous dust, such as asbestos. This standard does not apply to - vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances for household use (IEC 60335-2-2); - floor treatment machines for commercial use (IEC 60335-2-67, IEC 60335-2-72); - spray extraction machines for commercial use (IEC 60335-2-68); - hand-held mains-operated electrical garden blowers, vacuums and blower vacuums (IEC 60335-2-100); - hand-held and transportable motor-operated electric tools (IEC 60745 series, IEC 61029 series); - appliances for medical purposes (IEC 60601-1); - machines designed for use in corrosive environments; - machines designed for picking up liquids with a flash point below 55 °C; - machines designed for use in explosive environments (dust, vapour or gas), except those designed for use in zone 22.
Področje projekta (slovensko): To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo. Ta mednarodni standard obravnava varnost električnih sesalnikov prahu z motorjem, vključno z nahrbtnimi sesalniki, in odprašila za mokro sesanje, suho sesanje ali mokro in suho sesanje za komercialno uporabo v prostoru ali na prostem s pripomočki ali brez njih. Obravnava tudi varnost centralnih sesalnikov prahu, razen vgradnje sistema. Aparati nimajo pogona. Ta standard zajema naslednje napajalne sisteme: – električne motorje z nazivno napetostjo največ 250 V za enofazne stroje in 480 V za druge stroje, – motorje na akumulatorje. Ta standard se uporablja tudi za stroje za ravnanje z nevarnim prahom, kot je azbest. Ta standard se ne uporablja za: – sesalnike prahu in sesalnike z vodo za gospodinjsko uporabo (standard IEC 60335-2-2); – stroje za nego tal za komercialno uporabo (standarda IEC 60335-2-67 in IEC 60335-2-72); – pršilnike za komercialno uporabo (standard IEC 60335-2-68); ročna električna vrtna puhala, sesalnike in puhala-sesalnike (standard IEC 60335-2-100); ročna in premična električna orodja z motorjem (seriji standardov IEC 60745 in IEC 61029); – aparate za uporabo v medicini (standard IEC 60601-1); – stroje za uporabo v korozivnih okoljih; stroje za pobiranje tekočin s plameniščem pod 55 °C; – stroje za uporabo v eksplozivnih okoljih (prah, para ali plin), razen strojev za uporabo v coni 22.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z kSIST FprEN 60335-2-69:2011/kFprAA:2012 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in komercialno uporabo - Dopolnilo AA 07-Jun-2022
Nadomeščen z kSIST FprEN 60335-2-69:2016 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo 24-Nov-2014
Nadomešča SIST EN 60335-2-69:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:2002 + A1:2004 + A2:2007, spremenjen) 01-Oct-2012
Revises kSIST FprEN 60335-2-69:2016 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo 07-Jun-2022
Revidiran kSIST FprEN 60335-2-69:2016 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo 25-Feb-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi