SIST ISO 9836:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 9836:2018
Koda projekta: 073149
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
Naslov (slovenski): Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 9836:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 9836:2018 slovenski jezik Active SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb
ICS: 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-03
Referenčna oznaka: ISO 9836:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies the definition and calculation of surface area and volume indicators. In defining area measurement, this document uses three measurement concepts: a) the intra-muros and extra-muros concept used in many parts of the world; b) the wall centre method of measurement used in many parts of the world; c) variations on these methods to comply with certain national laws or for particular types of buildings. The surface area and volume indicators defined in this document are intended for practical use, as a basis for measuring various aspects of the performance of buildings or as a planning aid. In other words, they should enable judgement to be made on functional, technical and economic aspects of buildings. This document is intended to be used when establishing — specifications for the geometric performance of a building and its spaces (e.g. in design, purchasing procedures, etc., or in building regulations where appropriate), — technical documentation relating to the performance of whole buildings prepared by designers, contractors and manufacturers, — the amount of floor area that will not be effectively available for the placement of an individual’s workplace, furniture, equipment, or for circulation, and — evaluation, comparison or control of the properties of a building which are connected to its geometric performance. NOTE Although there are a variety of methods of area measurement around the world depending on the country and/or types of buildings, all measuring methods are not necessarily of practical use because of inability to identify real area (e.g. the wall centre method of measurement). Thus, this document specializes in the measurement solely for practical use.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa definicijo in način računanja indikatorjev površine in prostornine. Pri določanju merjenja površine ta dokument uporablja tri koncepte merjenja: a) koncept intra muros in extra muros, ki se uporablja v številnih delih sveta; b) način merjenja sredine stene, ki se uporablja v številnih delih sveta; c) različice teh načinov, da bi se zagotovila skladnost z določenimi državnimi zakoni ali za določene vrste stavb. Indikatorji površine in prostornine, definirani v tem dokumentu, so namenjeni praktični uporabi kot podlaga za ocenjevanje različnih vidikov kakovosti stavb ali kot pomoč pri načrtovanju. Drugače povedano, ti indikatorji bi morali omogočiti presojo funkcionalnih, tehničnih in ekonomskih vidikov stavb. Ta dokument naj bi se uporabljal pri določanju: – specifikacij za geometrično učinkovitost stavbe in njenih prostorov (npr. pri projektiranju, postopkih nakupovanja itd. ali pri predpisih v zvezi s stavbami, kjer je to primerno); – tehnične dokumentacije, ki se nanaša na lastnosti stavb v celoti in ki jo pripravljajo projektanti, izvajalci in proizvajalci; – obsega površine tal, ki ne bo učinkovito na voljo za postavitev posameznikovega delovnega mesta, pohištva, opreme ali za kroženje; in – vrednotenja, primerjave ali kontrole lastnosti stavbe, ki so povezane z njenimi geometrijskimi lastnostmi. OPOMBA: Čeprav po vsem svetu obstajajo različni načini merjenja površine, ki so odvisni od države in/ali vrste stavb, vsi načini merjenja niso nujno praktični, ker z njimi ni mogoče določiti dejanske površine (npr. način merjenja sredine stene). Zato se ta dokument osredotoča na merjenje izključno za praktično uporabo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST ISO 9836:2011 - Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine 01-mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi