SIST EN 17199-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17199-1:2019
Koda projekta: 00137057
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA and other respirable particles - Part 1: Requirements and choice of test methods
Naslov (slovenski): Izpostavljenost na delovnem mestu - Meritve prašnosti razsutih materialov, ki vsebujejo ali sproščajo respirabilne nanopredmete ter njihove agregate in aglomerate (NOAA) in druge respirabilne delce - 1. del: Zahteve in izbira preskusnih metod
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17199-1:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN 17199-1:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard provides the methodology for measuring and characterizing the dustiness of a bulk material that contains or releases nano-objects or submicrometer particles. In addition, it specifies the environmental conditions, the sample handling procedure and the method of calculating and presenting the results. Guidance is given on the choice of method to be used. The methodology described in this European Standard enables a) the quantification of dustiness in terms of health-related index mass fractions, b) the quantification of dustiness in terms of an index number and an emission rate, and c) the characterization of the aerosol from its particle size distribution and the morphology and chemical composition of its particles. NOTE 1 Currently, no number-based classification scheme in terms of particle number has been established for particle dustiness release. Eventually, when a large enough number of measurement data has been obtained, the intention is to revise this European Standard and to introduce a number-based classification scheme. This European Standard is applicable to all bulk materials, including powders, granules or pellets, containing or releasing nano-objects or submicrometer particles. NOTE 2 The vortex shaker method specified in part 5 of this European Standard has not yet been evaluated for pellets and granules. NOTE 3 The rotating drum and continuous drop methods have not yet been evaluated for nanofibres and nanoplates. This European Standard does not provide methods for assessing the release of particles during handling or mechanical reduction of machining (e.g. crushing, cutting, sanding, sawing) of solid nanomaterials (e.g. nanocomposites).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodologijo za merjenje in opredelitev prašnosti razsutega materiala, ki vsebuje ali sprošča nanopredmete ali submikrometrske delce. Poleg tega navaja okoljske pogoje, postopek za ravnanje z vzorci ter metodo izračuna in predstavitve rezultatov. Smernice so podane v zvezi z izbiro uporabljene metode. Metodologija, ki je opisana v tem evropskem standardu, omogoča: a) kvantifikacijo prašnosti v smislu z zdravjem povezanih indeksnih masnih delcev, b) kvantifikacijo prašnosti v smislu indeksnega števila in stopnje emisij ter c) karakterizacijo aerosola na podlagi porazdelitve velikosti delcev ter morfologije in kemijske sestave njegovih delcev. OPOMBA 1: Za sproščanje prašnosti delcev v smislu števila delcev trenutno še ni vzpostavljena nobena klasifikacijska shema na podlagi števil. Ko bo sčasoma pridobljenih dovolj merilnih podatkov, je predvidena revizija tega evropskega standarda in uvedba klasifikacijske sheme na podlagi števil. Ta evropski standard se uporablja za vse razsute materiale, vključno s praški, granulami in peleti, ki vsebujejo ali sproščajo nanopredmete ali submikrometrske delce. OPOMBA 2: Metoda s krožnim mešalnikom, ki je navedena v 5. delu tega evropskega standarda, še ni ocenjena za pelete in granule. OPOMBA 3: Metodi z vrtečim bobnom in trajnim padanjem še nista ocenjeni za nanovlakna in nanoplošče. Ta evropski standard ne določa metod za ocenjevanje sproščanja delcev med ravnanjem s trdnimi nanomateriali (npr. nanokompoziti) ali njihovim mehanskim zmanjševanjem med strojno obdelavo (npr. drobljenje, rezanje, brušenje, žaganje).

Najbolje prodajani standardi