SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015
Koda projekta: JT001044
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)
Naslov (slovenski): Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja - 1. del: Zahteve (ISO/IEC 17021-1:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015 slovenski in angleški jezik Active SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: UGA - Ugotavljanje skladnosti
ICS: 03.100.70 03.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17021-1:2015
Področje projekta (angleško): This part of ISO/IEC 17021 contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of bodies providing audit and certification of all types of management systems. Certification bodies operating to this part of ISO/IEC 17021 do not need to offer all types of management system certification. Certification of management systems is a third-party conformity assessment activity (see ISO/IEC 17000:2004, 5.5) and bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies. NOTE 1 Examples of management systems include environmental management systems, quality management systems and information security management systems. NOTE 2 In this part of ISO/IEC 17021, certification of management systems is referred to as “certification” and third-party conformity assessment bodies are referred to as “certification bodies”. NOTE 3 A certification body can be non-governmental or governmental, with or without regulatory authority. NOTE 4 This part of ISO/IEC 17021 can be used as a criteria document for accreditation, peer assessment or other audit processes.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO/IEC 17021 določa načela in zahteve za usposobljenost, doslednost in nepristranskost organov, ki presojajo in certificirajo vse vrste sistemov vodenja. Certifikacijskim organom, ki delujejo v skladu s tem delom ISO/IEC 17021, ni treba ponujati vseh vrst certificiranja sistemov vodenja. Certificiranje sistemov vodenja je dejavnost ugotavljanja skladnosti, ki jo opravljajo tretje osebe (glej točko 5.5 standarda ISO/IEC 17000:2004); organi, ki izvajajo to aktivnost, so zato zunanji organi za ugotavljanje skladnosti. OPOMBA 1: Primeri sistemov vodenja zajemajo sisteme ravnanja z okoljem, sisteme vodenja kakovosti in sisteme upravljanja informacijske varnosti. OPOMBA 2: V tem delu standarda ISO/IEC 17021 se certificiranje sistemov vodenja imenuje »certificiranje«, zunanji organi za ugotavljanje skladnosti pa se imenujejo »certifikacijski organi«. OPOMBA 3: Certifikacijski organ je lahko nevladni ali vladni organ z regulativno močjo ali brez nje. OPOMBA 4: Ta del standarda ISO/IEC 17021 je mogoče uporabiti kot dokument z merili za akreditacijo, medsebojno ocenjevanje ali druge procese presojanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO/IEC 17021:2011 - Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja (ISO/IEC 17021:2011) 01-Oct-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi