SIST ISO 24619:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 24619:2014
Koda projekta: 037333
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Language resource management - Persistent identification and sustainable access (PISA)
Naslov (slovenski): Upravljanje z jezikovnimi viri - Stalna identifikacija in trajen dostop (PISA)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 24619:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 01.020 01.140.20 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Referenčna oznaka: ISO 24619:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies requirements for the persistent identifier (PID) framework and for using PIDs as references and citations of language resources in documents as well as in language resources themselves. In this context, examples of language resources include such works as digital dictionaries, language-purposed terminological resources, machine-translation lexica, annotated multimedia/multimodal corpora, text corpora that have been annotated with, for example, morpho-syntactic information, and the like. Computational and applied linguists and information specialists create such resources. This International Standard also addresses issues of persistence and granularity of references to resources, first by requiring that persistent references be implemented by using a PID framework and further by imposing requirements on any PID frameworks used for this purpose. PID frameworks also allow the association of general metadata with the identifier, which can also contain citation information. This International Standard specifies minimum requirements for effective use of PIDs in language resources and cites the use of several possible existing standards and de-facto standards, such as: ISO 690 [16], APA [3], MLA [9] for citation information, ISO/IEC 21000-17, IETF RFC 5147, Annotea [2], temporal-fragment [22], XPointer for part identifier syntax and PURL [23], ARK [18], Handle System [24] and DOI [14].
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za okvir stalne identifikacije (PID) in za uporabo stalne identifikacije in citatov iz jezikovnih virov v dokumentih in jezikovnih virih. V tem smislu primeri jezikovnih virov vključujejo dela, kot so digitalni slovarji, terminološki viri za jezikovno rabo, strojno-prevedeno besedišče, označeni multimedijski/multimodalni korpusi, besedilni korpusi, ki so bili označeni z npr. oblikoslovno-skladenjskimi informacijami, in podobno. Te vire ustvarjajo jezikoslovci na področjih računalniškega in uporabnega jezikoslovja. Ta mednarodni standard obravnava tudi vprašanja o vztrajnosti in razdrobljenost sklicevanja na vire, najprej z zahtevo, da se uporabijo stalne reference z uporabo okvira PID, in nato s predpisovanjem zahtev za vse okvire PID, ki se uporabljajo v ta namen. Okviri PID omogočajo tudi pridružitev splošnih metapodatkov identifikatorjem, ki tudi lahko vsebujejo informacije citiranja. Ta mednarodni standard določa minimalne zahteve za učinkovito uporabo PID-ov v jezikovnih virih in navaja uporabo več mogočih obstoječih standardov in »de facto« standardov, kot so: ISO 690 [16], APA [3], MLA [9] za informacije citiranja, ISO/IEC 21000-17, IETF RFC 5147, Annotea [2], časovni del [22], XPointer za sintakso identifikatorja dela in PURL [23], ARK [18], Handle System [24] in DOI [14].

Najbolje prodajani standardi