SIST ISO 14507:2019

Oznaka standarda: SIST ISO 14507:2019
Koda projekta: 032421
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic contaminants
Naslov (slovenski): Kakovost tal - Priprava vzorcev za določevanje organskih onesnaževal
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 14507:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: ISO 14507:2003
Področje projekta (angleško): ISO 14507:2003 specifies three methods for the pretreatment of soil samples in the laboratory prior to the determination of organic contaminants: if volatile organic compounds are to be measured; if moderately volatile to non-volatile organic compounds are to be measured, if the result of the subsequent analysis must be accurate and reproducible, and if the sample contains particles larger than 2 mm and/or the contaminant is heterogeneously distributed; if non-volatile organic compounds are to be measured and the extraction procedure prescribes a field-moist sample, or if the largest particles of the sample are smaller than 2 mm and the contaminant is homogeneously distributed. This procedure is also applicable if reduced accuracy and repeatability are acceptable. The pretreatment described in ISO 14507:2003 is used in combination with an extraction procedure in which the contaminant is available for the extraction liquid. NOTE For the pretreatment of soil samples for the purposes of determining non-volatile inorganic compounds and physico-chemical soil characteristics, see ISO 11464.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa tri metode za pripravo vzorcev tal v laboratoriju pred določevanjem organskih onesnaževal:  pri merjenju hlapnih organskih spojin;  pri merjenju od slabo hlapnih do nehlapnih organskih spojin, če mora biti rezultat naknadne analize natančen in ponovljiv ter če vzorec vsebuje delce, ki so večji od 2 mm in/ali je onesnaževalo heterogeno porazdeljeno;  pri merjenju nehlapnih organskih spojin, in kadar je za postopek ekstrakcije potreben vzorec vlage na prostem ali če so največji delci v vzorcu manjši od 2 mm in je onesnaževalo heterogeno porazdeljeno. Ta postopek se tudi uporablja, če sta nižji ravni natančnosti in ponovljivosti sprejemljivi. Priprava, ki je opisana v tem mednarodnem standardu, se uporablja v kombinaciji s postopkom ekstrakcije, pri kateri je onesnaževalo na voljo za ekstrakcijsko tekočino. OPOMBA: Za pripravo vzorcev tal za namene določevanja nehlapnih organskih spojin in ugotavljanja fizikalno-kemijskih značilnosti tal glej standard ISO 11464.

Najbolje prodajani standardi