SIST EN 16602-70-55:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16602-70-55:2015
Koda projekta: JT005087
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space product assurance - Microbiological examination of flight hardware and cleanrooms
Naslov (slovenski): Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Mikrobiološka preiskava letalske strojne opreme in čistih prostorov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16602-70-55:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 07.100.99 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN 16602-70-55:2015
Področje projekta (angleško): This standard defines test procedures for quantitative and/or qualitative microbiological examination of surfaces of flight hardware and in microbiologically controlled environments (e.g. cleanroom surfaces, cleanroom air, isolator systems). The following test methods are described: • Surface and air sampling and detection of biological contaminants with swabs, wipes, contact plates and air samplers, followed by cultivation for bioburden determination. • Sampling of biological contaminants by DNA analysis from swabs and wipes. The test methods described in this standard apply to controlling the microbiological contamination on all manned and unmanned spacecraft, launchers, payloads, experiments, ground support equipment, and cleanrooms with planetary protection constraints. This standard does not address molecular contamination control. This standard does not address the principles and basic methodology for controlling cleanrooms and associated controlled environments with constraints on particulate contamination. This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa preskusne postopke za kvantitativno in/ali kvalitativno mikrobiološko preiskavo površin letalske strojne opreme in v mikrobiološko nadzorovanih okoljih (npr. površine čistih prostorov, zrak v čistih prostorih, sistemi izolacije). Opisane so naslednje preskusne metode: • vzorčenje površin in zraka ter odkrivanje bioloških onesnaževal z brisi, stičnimi ploščami in vzorčevalniki zraka ter z naknadno kultivacijo za ugotavljanje biološke obremenitve; • vzorčenje bioloških onesnaževal na podlagi analize DNK brisov. Preskusne metode, opisane v tem standardu, se uporabljajo za nadzor mikrobiološke onesnaženosti vesoljskih plovil s posadko ali brez nje, lansirnikov, tovorov, poskusov, podporne opreme na tleh in čistih sob z omejitvami planetarne zaščite. Ta standard se ne nanaša na nadzor molekularne onesnaženosti. Ta standard se ne nanaša na načela in osnovno metodologijo za nadzor čistih sob in povezanih nadziranih okolij z omejitvami glede onesnaženosti z delci. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.

Najbolje prodajani standardi