SIST EN ISO 4629-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4629-1:2016
Koda projekta: 00139541
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Titrimetric method - Part 1: Titrimetric method without using a catalyst (ISO 4629-1:2016)
Naslov (slovenski): Veziva za barve in lake - Ugotavljanje bazičnosti - Titrimetrijska metoda - 1. del: Titrimetrijska metoda brez uporabe katalizatorja (ISO 4629-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4629-1:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 87.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Referenčna oznaka: EN ISO 4629-1:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4629 specifies a titrimetric method for determining the free hydroxyl groups in binders and binder solutions for paints and varnishes. The hydroxyl groups may be present as polyhydric alcohols, partial esters, polyester end groups or hydroxylated fatty acids. This method is not applicable to resins containing both hydroxyl groups and epoxy groups, because the latter will also be included in the result. Also the method is not applicable to cellulose nitrate or to phenolic resins. NOTE 1 If, in the case of binder solutions, the hydroxyl value of the binder only is to be determined, the possibility that other constituents of the binder solution may contain hydroxyl groups has to be taken into account. NOTE 2 A method for the determination of the hydroxyl value of epoxy resins is specified in ISO 7142[1].
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 4629 določa titrimetrično metodo za določanje prostih hidroksilnih skupin v vezivih in vezivnih rešitvah za barve in lake. Hidroksilne skupine so lahko prisotne kot polihidrični alkoholi, delni estri, končne poliestrske skupine ali hidroksilirane maščobne kisline. Metoda se ne uporablja za smole, ki vsebujejo tako hidroksilne kot epoksi skupine, saj bodo slednje tudi vključene v rezultat. Metoda se ne uporablja niti za celulozni nitrat ali fenolne smole. OPOMBA 1: če je v primeru vezivnih rešitev treba določiti samo hidroksilno vrednost veziva, je treba upoštevati, da lahko druge sestavine vezivne rešitve vsebujejo hidroksilne skupine. OPOMBA 2: metoda za določanje hidroksilne vrednosti epoksi smol je opredeljena v standardu ISO 7142[1].
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4629:1998 - Veziva za barve in lake - Določanje bazičnosti - Titracijska metoda (ISO 4629:1996) 01-sep-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi