SIST EN ISO 9612:2009

Oznaka standarda: SIST EN ISO 9612:2009
Koda projekta: 00211122
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009)
Naslov (slovenski): Akustika - Določanje izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju - Inženirska metoda (ISO 9612:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 9612:2009 slovenski jezik Active SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 9612:2009 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-07
Področje projekta (angleško): Revision of the International Standard ISO 9612 is going on in ISO/TC 43/SC 1/WG 53. A parallel CEN/ISO voting procedure is proposed in conformity with the Vienna agreement. The enclosed 2nd committee draft, ISO/CD 9612, doc. 43/1 N 1649, specifies an engineering method for measuring workers’ exposure to noise in a working environment and calculating the noise exposure level. The draft standard describes chronological steps for starting with work analysis. Use of different strategies for noise measurement is allowed depending on the purpose of the tests. The method will be useful where an assessment of noise exposure to engineering grade precision is required, for example, for detailed noise exposure studies or epidemiological studies in to the cause of hearing damage. The measuring process requires observation and analysis of the noise exposure conditions so that the quality of the measurements can be controlled. This Standard provides methods for estimating the uncertainty of the results. This Standard is not intended for assessment of masking of oral communication or assessment of infrasound, ultrasound and non-auditory effects of noise. It does not apply to the measurement of the noise exposure of the protected ear when hearing protectors are worn. Results of the measurements performed in accordance with this International Standard may provide useful information when defining priorities for noise control measures.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa inženirsko metodo za merjenje izpostavljenosti delavcev hrupu v delovnem okolju ter za izračun ravni izpostavljenosti hrupu. Ta mednarodni standard obravnava A-vrednotene ravni, vendar se uporablja tudi za C-vrednotene ravni. Navaja tri različne strategije merjenja. Metoda se uporablja, kadar je potrebno ugotavljanje izpostavljenosti hrupu na inženirski stopnji, npr. za podrobne študije izpostavljenosti hrupu ali za epidemiološke študije o poškodbi sluha ali drugih škodljivih posledic. Obravnavani merilni postopek zahteva opazovanje in analize razmer pri izpostavljenosti hrupu, tako da je mogoče nadzorovati kakovost meritev. Ta mednarodni standard določa metode za ocenjevanje negotovosti rezultatov. Ta mednarodni standard ni namenjen oceni motenj pri govorni komunikaciji ali za ocenjevanje infrazvoka, ultrazvoka ali učinkov hrupa, ki ne vplivajo na sluh. Ne uporablja se za merjenje izpostavljenosti ušesa hrupu pri uporabi osebne varovalne opreme za varovanje sluha. Rezultati meritev, opravljenih v skladu s tem mednarodnim standardom, lahko dajo uporabne podatke za določanje prednostnega reda pri ukrepih za obvladovanje hrupa.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 9612:1998 - Akustika - Smernice za merjenje in oceno izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju 01-jul-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi