SIST EN ISO 16093:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16093:2017
Koda projekta: 00143080
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal (ISO 16093:2017)
Naslov (slovenski): Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za rezanje hladnih kovin (ISO 16093:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16093:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 16093:2017
Področje projekta (angleško): This International standard specifies the safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, construction and supply (including installation, setting up, maintenance, and repair) of machines, as defined in clause 3 of this standard, whose primary intended use is for sawing cold metal (ferrous and non-ferrous), or material partly of cold metal, by means of a sawing tool. This international standard takes into account the intended use, reasonably foreseeable misuse, machine setting and blade fitting, maintenance and cleaning, and their effects on the safety of operators and other exposed persons. It presumes access to the machine from all directions at floor level and addresses both normal operation and unexpected or unintended starting. This international standard covers the significant hazards indicated in clause 4 and applies also to the ancillary devices (i.e. handling equipment for work pieces, chip conveyor) which form an integral part of the machine. Where such devices are not an integral part of the machine, the designer, manufacturer or supplier of the installation should take into account their intended use, and should make provision for the safe linking of such devices with the machine. This standard applies to (metal) sawing machines which are manufactured after the date of publication by CEN of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa varnostne zahteve in ukrepe za osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, izgradnjo ter dobavo (vključno z namestitvijo, postavitvijo, vzdrževanjem in popravilom) strojev, kot je opredeljeno v točki 3 tega standarda, ki so primarno namenjeni za rezanje hladnih kovin (železnih in neželeznih) ali materiala, ki je delno sestavljen iz hladnih kovin, z orodjem za žaganje. Ta mednarodni standard upošteva predvideno uporabo, pričakovano nepravilno uporabo, postavitev stroja in namestitev rezil, vzdrževanje in čiščenje ter njihove učinke na varnost upravljavcev in drugih izpostavljenih oseb. Predvideva dostop do stroja iz vseh smeri na ravni tal in obravnava tako običajno delovanje kot nepričakovan ali nenameren zagon. Ta mednarodni standard zajema večje nevarnosti iz točke 4 in se uporablja tudi za pomožne naprave (npr. opremo za ravnanje z obdelovanci in čipirane transporterje), ki so sestavni del stroja. Kadar te naprave niso sestavni del stroja, mora načrtovalec, proizvajalec ali dobavitelj, ki namesti opremo, upoštevati njihovo predvideno uporabo in vzpostaviti pogoje za varno povezavo teh naprav s strojem. Ta standard se uporablja predvsem za stroje za žaganje (kovin), ki so bili izdelani po tem, ko je CEN objavil ta standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13898:2004+A1:2009/AC:2010 - Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovine 19-apr-2017
Nadomešča SIST EN 13898:2004+A1:2009 - Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovine 19-apr-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi