SIST EN 1071-13:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1071-13:2010
Koda projekta: 00184205
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 13: Determination of wear rate by the pin-on-disk method
Naslov (slovenski): Sodobna tehnična keramika - Metode za preskušanje keramičnih prevlek - 13. del: Ugotavljanje stopnje obrabe (metoda pin-on-disk)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1071-13:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.220.99 81.060.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Referenčna oznaka: EN 1071-13:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard describes a method for evaluating the wear of ceramic coatings by use of a test in which a flat or spherically ended pin is brought, under load, into contact with the flat surface of a disk and the two are set in relative motion such that the pin describes a circular path on the disk. Depending on the conditions being simulated, either the pin or disk or both may be coated with the material under test, with the other member of the couple being selected for its relevance to the system under evaluation. Where suitable equipment is available, the test may be used to determine the friction generated in the sliding contact. The method is suitable for evaluating coatings in the thickness range from 1 μm to more than 100 μm, and with suitable choice of conditions might also be applicable to testing thinner coatings. Testing may be under either dry or lubricated conditions. However, the test is not designed for evaluating the properties of lubricants except insofar as they affect the wear behaviour of the materials being tested. Related methods for testing lubricants using a reciprocating motion are given in references [4] - [6]. Testing a materials couple under a range of loading conditions might provide information about the adhesive and/or cohesive strength of the coating, in addition to its wear behaviour.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje metodo za ocenjevanje obrabe keramičnih prevlek z uporabo preskusa, pri katerem plosko ali kroglasto zaključeno iglo privedemo v stik, pod obtežbo, z ravno površino diska, nato pa oba poženemo v relativno gibanje tako, da igla opiše krožno pot na disku. V odvisnosti od simuliranih pogojev sta lahko bodisi igla ali disk, ali oba, prevlečena z materialom, ki se preskuša, pri čemer je drugi del para izbran zaradi svoje pomembnosti za sistem, ki se ocenjuje. Kadar je na voljo ustrezna oprema, se preskus lahko uporablja za določevanje trenja, ki nastaja pri drsečem stiku. Metoda je primerna za ocenjevanje prevlek v razponu debeline od 1 μm do več kot 100 μm, z ustreznim izborom pogojev pa se lahko uporablja tudi za preskušanje tanjših prevlek. Preskus se lahko opravi bodisi pod suhimi ali mazanimi pogoji. Vendar pa preskus ni zasnovan za ocenjevanje lastnosti maziv, razen v kolikor vplivajo na obnašanje preskušanih materialov pri obrabi. Povezane metode za preskušanje maziv z uporabo izmeničnega gibanja so podane v referencah [4] - [6]. Preskušanje para materialov pod razponom obtežbenih pogojev lahko zagotovi podatke o sprijemni in/ali kohezijski trdnosti prevleke, poleg njegovega obnašanja glede obrabe.

Najbolje prodajani standardi