SIST ISO 23081-2:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 23081-2:2010
Koda projekta: 050863
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Upravljanje elementov in strukture metapodatkov o zapisih - 2. del: Koncept in izvedba
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO/DIS 23081-2:2008 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 23081-2:2010 angleški jezik Active SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Področje projekta (angleško): This part of ISO 23081 establishes a framework for defining metadata elements consistent with the principles and implementation considerations outlined in ISO 23081-1. The purpose of this framework is to enable standardized description of records and critical contextual entities for records, provide common understanding of fixed points of aggregation to enable interoperability of records and information relevant to records between organizational systems, and enable reuse and standardization of metadata for managing records over time, space and across applications. It further identifies some of the critical decision points that need to be addressed and documented to enable implementation of metadata for managing records. It aims to identify the issues that need to be addressed in implementing metadata for managing records, identify and explain the various options for addressing the issues, and identify various paths for making decisions and choosing options in implementing metadata for managing records.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 23081 vzpostavlja okvir za definiranje elementov metapodatkov, ki so skladni z načeli in z vodili o izvedbi, ki so opredeljeni v ISO 23081-1. Namen tega okvira je omogočiti standardiziran opis zapisov in kritičnih spremnih entitet za zapise, zagotavljati splošno razumevanje stalnih točk agregacije, da se omogoči interoperabilnost zapisov in informacij, pomembnih za zapise med organizacijskimi sistemi, in omogoči ponovno uporabo in standardizacijo metapodatkov za upravljanje zapisov v času, prostoru in s pomočjo različne uporabe. Dodatno opredeljuje nekatere kritične odločilne točke, ki jih je treba nasloviti in dokumentirati, da se omogoči implementacijo metapodatkov za upravljanje zapisov. Prizadeva si za opredelitev vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati pri izvedbi metapodatkov za upravljanje zapisov, za opredeljevanje in pojasnjevanje različnih možnosti za obravnavanje vprašanj in opredeljevanje različnih poti za sprejemanje odločitev in izbiranje možnosti pri izvedbi metapodatkov za upravljanje zapisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST-TS ISO/TS 23081-2:2010 - Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 2: Conceptual and implementation issues 15-apr-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi