SIST EN 10025-5:2019

Oznaka standarda: SIST EN 10025-5:2019
Koda projekta: EC010062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
Naslov (slovenski): Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - 5. del: Tehnični dobavni pogoji za konstrukcijska jekla z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 10025-5:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.140.10 77.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN 10025-5:2019
Področje projekta (angleško): Part 5 of this document, in addition to part 1, specifies requirements for flat and long products of hot rolled steels with improved atmospheric corrosion resistance in the grades and qualities given in Tables 2 and 3 (chemical composition) and Tables 4 and 5 (mechanical properties) in the usual delivery conditions as given in 6.3. The thicknesses in which products of the steel grades and qualities specified in this document may be supplied are given in Table 1. In addition to EN 10025-1:2004 the steels specified in this document are especially intended for use in welded, bolted and riveted components which shall have enhanced resistance to atmospheric corrosion, for service at ambient temperatures (subject to the restrictions described in 7.4.1). The steels specified in this Part 5 are not intended to be heat treated except products delivered in the delivery condition +N. Stress relief annealing is permitted (see also the NOTE in 7.3.1.1 of EN 10025-1:2004). Products delivered in +N condition can be hot formed and/or normalized after delivery (see Clause 3).
Področje projekta (slovensko): 5. del tega dokumenta poleg 1. dela določa zahteve za ploske in dolge izdelke iz vroče valjanega jekla z izboljšano atmosfersko korozijsko odpornostjo v razredih ter z lastnostmi iz preglednic 2 in 3 (kemična sestava) ter preglednic 4 in 5 (mehanske lastnosti) v običajnih dobavnih pogojih, podanih v točki 6.3. Debeline, v katerih so lahko dobavljeni izdelki iz jekla razredov in z lastnostmi, ki so navedeni v tem dokumentu, so podane v preglednici 1. Poleg namena uporabe iz standarda EN 10025-1:2004 so jekla v tem dokumentu namenjena posebej za uporabo v varjenih, vijačnih in kovičenih sestavnih delih, ki imajo povečano odpornost proti atmosferski koroziji in se uporabljajo pri temperaturah okolice (ob upoštevanju omejitev iz točke 7.4.1). Jekla iz tega 5. dela niso predvidena za toplotno obdelavo, razen izdelkov, dobavljenih v stanju dobave +N. Kaljenje za zmanjšanje napetosti je dovoljeno (glej tudi OPOMBO v točki 7.3.1.1 standarda EN 10025-1:2004). Izdelke, dobavljene v stanju +N, je mogoče po dostavi vroče oblikovati in/ali normalizirati (glej točko 3).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 10025-5:2005 - Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 5. del: Tehnični dobavni pogoji za konstrukcijska jekla z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji 21-Aug-2019
Revidiran SIST EN 10025-5:2005 - Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 5. del: Tehnični dobavni pogoji za konstrukcijska jekla z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi