SIST ISO 8528-9:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 8528-9:2018
Koda projekta: 063995
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
Naslov (slovenski): Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 8528-9:2018 angleški jezik Active SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi
ICS: 17.160 27.020 29.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Področje projekta (angleško): This document describes a procedure for measuring and evaluating the external mechanical vibration behaviour of generating sets at the measuring points stated in this document. It applies to RIC engine driven a.c. generating sets for fixed and mobile installations with rigid and/or resilient mountings. It is applicable for land and marine use, excluding generating sets used on aircraft or those used to propel land vehicles and locomotives. For some specific applications (essential hospital supplies, high rise buildings, etc.) supplementary requirements may be necessary. The provisions of this document are intended to be regarded as a basis for such applications. For generating sets driven by other reciprocating-type prime movers (e.g. sewage gas engines, steam engines), the provisions of this document are intended to be regarded as a basis for such applications.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje postopek za merjenje in ocenjevanje obnašanja zunanjih mehanskih vibracij agregatov na merilnih točkah, navedenih v tem dokumentu. Uporablja se za generatorje izmeničnega toka, gnane z batnim motorjem, za fiksne in mobilne inštalacije s togimi in/ali odpornimi elementi za pritrditev. Velja za uporabo na kopnem in v pomorstvu, razen agregatov za uporabo na letalu ali za pogon kopenskih vozil in lokomotiv. Pri nekaterih posebnih načinih uporabe (osnovna oskrba bolnišnic, stolpnice itd.) so lahko potrebne dodatne zahteve. Določila tega dokumenta so predvidena kot osnova za takšne načine uporabe. Določila tega dokumenta se uporabljajo kot osnova za agregate, gnane z drugimi batnimi pogonskimi stroji (npr. motorji, ki delujejo na plin iz čistilnih naprav, parni motorji).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 8528-9:2002 - Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij 01-jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi