SIST EN ISO 10893-11:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10893-11:2011
Koda projekta: EC029167
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-11:2011)
Naslov (slovenski): Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 11. del: Ugotavljanje vzdolžnih in/ali prečnih napak vara pri jeklenih ceveh, obločno varjenih pod praškom, z avtomatsko ultrazvočno preiskavo (ISO 10893-11:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10893-11:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 23.040.10 25.160.40 77.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10893 specifies requirements for the automated ultrasonic shear wave (generated by conventional or phased array technique) testing of the weld seam of submerged arc-welded (SAW) or electric resistance and induction-welded (EW) steel tubes. For SAW tubes, the test covers the detection of imperfections oriented predominantly parallel to or, by agreement, perpendicular to the weld seam or both. For EW tubes, the test covers the detection of imperfections oriented predominantly parallel to the weld seam. In the case of testing on longitudinal imperfections, Lamb wave testing can be applied at the discretion of the manufacturer. For the detection of imperfections at the weld seam of EW tubes, full peripheral ultrasonic testing is possible. This part of ISO 10893 can also be applicable to the testing of circular hollow sections.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10893 določa zahteve za avtomatsko preiskavo vara jeklenih cevi, obločno varjenih pod praškom (SAW), ali električne upornosti in indukcijsko varjenih (EW) jeklenih cevi z ultrazvočnim strižnim valovanjem (ki nastane s konvencionalno tehniko ali tehniko faznih nizov). Za cevi SAW preskus zajema predvsem odkrivanje napak, usmerjenih vzporedno z varom ali po dogovoru pravokotno na var ali oboje. Za cevi EW preskus zajema predvsem odkrivanje napak, usmerjenih vzporedno z varom. Pri preskušanju vzdolžnih napak se po presoji proizvajalca lahko uporabi preskušanje z Lambovim valovanjem. Za odkrivanje napak na varu cevi EW je mogoča ultrazvočna preiskava po celotnem obodu. Ta del ISO 10893 lahko velja tudi za preskušanje krožnih votlih delov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 10893-11:2011/oprA1:2019 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 11. del: Avtomatizirano ultrazvočno preskušanje varjenega šiva varjenih jeklenih cevi za odkrivanje vzdolžnih in/ali prečnih nepopolnosti - Dopolnilo A1: Sprememba ultrazvočnih preskusnih frekvenc pretvornikov - sprememba meril sprejemljivosti (ISO 10893-11:2011/DAM 1:2019) 03-jul-2019
Nadomešča SIST EN 10246-8:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 8. del: Ugotavljanje vzdolžnih napak vara električno varjenih jeklenih cevi z avtomatsko ultrazvočno preiskavo 01-nov-2011
Nadomešča SIST EN 10246-9:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 9. del: Ugotavljanje vzdolžnih in/ali prečnih napak vara pri jeklenih ceveh, obločno varjenih pod praškom, z avtomatsko ultrazvočno preiskavo 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi