SIST EN 12098-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12098-5:2018
Koda projekta: 00247099
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
Naslov (slovenski): Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 5. del: Regulatorji nastavitve zagona in ustavitve sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12098-5:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 91.140.10 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN 12098-5:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to equipment which controls scheduling heating systems. The signals can be processed by using either analogue or digital techniques, or both. The particular equipment to which this document applies covers both: · stand-alone fixed start-stop schedulers; · controllers which contain fixed start-stop scheduling function. It applies to basic and added start-stop control functions and sets minimum acceptable standards for functions, performance and documentation. NOTE The start-stop function can be integrated within a main control device. In this case the controller would be expected to this standard for scheduling function. Safety requirements on heating systems and heating control systems remain unaffected by this European Standard. The actuators and the dynamic behaviour of the valves are not covered in this European Standard. This control equipment may or may not be connected to a data network.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se nanaša na opremo, ki nadzira razporejanje ogrevalnih sistemov. Ti signali se lahko obdelajo bodisi z analognimi bodisi z digitalnimi tehnikami ali obojim. Posebna oprema, na katero se nanaša ta dokument, zajema oboje: · samostoječe fiksne razporejevalnike za začetek/ustavitev; · krmilnike, ki vključujejo fiksno funkcijo za začetek/ustavitev. Nanaša se na osnovne in dodane funkcije nadzora začetka/ustavitve in določa minimalne sprejemljive standarde za funkcije, delovanje in dokumentacijo. OPOMBA Funkcija za začetek/ustavitev je lahko vgrajena v glavno nadzorno napravo. V tem primeru je pričakovan krmilnik po tem standardu za funkcijo razporejanja. Ta evropski standard ne vpliva na varnostne zahteve za sisteme ogrevanja in sisteme nadzora ogrevanja. Sprožilniki in dinamično vedenje ventilov v tem evropskem standardu niso obravnavani. Ta nadzorna oprema je lahko povezana s podatkovnim omrežjem ali pa ne.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 12098-3:2021 - Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 3. del: Naprave za regulacijo električnih sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8 01-Sep-2021
Revidiran oSIST prEN 12098-1:2021 - Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 1. del: Naprave za regulacijo toplovodnih sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8 01-Sep-2021
Nadomešča SIST EN 12098-5:2006 - Regulacijske naprave za grelne sisteme – 5. del Nastavljalniki za zagon in ustavitev grelnih sistemov 01-May-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi