SIST EN ISO 14405-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14405-1:2016
Koda projekta: 00290195
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 1: Linear sizes (ISO 14405-1:2016)
Naslov (slovenski): Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerance dimenzij - 1. del: Dolžinske mere (ISO 14405-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14405-1:2016 (DE) nemški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 14405-1:2016 (EN) angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 17.040.10 17.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN ISO 14405-1:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 14405 establishes the default specification operator (see ISO 17450‑2) for linear size and defines a number of special specification operators for linear size for features of size, e.g. “cylinder”, “sphere”, “torus,”1), “circle”, “two parallel opposite planes”, or “two parallel opposite straight lines”. It also defines the specification modifiers and the drawing indications for these linear sizes. This part of ISO 14405 covers the following linear sizes: a) local size: — two-point size; — spherical size; — section size; — portion size; b) global size: — direct global linear size: — least-squares size; — maximum inscribed size; — minimum circumscribed size; — minimax size; — indirect global linear size; c) calculated size: — circumference diameter; — area diameter; — volume diameter; 1) A torus is a feature of size when its directrix diameter is fixed. d) rank-order size: — maximum size; — minimum size; — average size; — median size; — mid-range size; — range of sizes; — standard deviation of sizes. This part of ISO 14405 defines tolerances of linear sizes for the following: — a + and/or − limit deviation (e.g. 0/−0,019) (see Figure 11); — an upper limit of size (ULS) and/or lower limit of size (LLS) (e.g. 15,2 max., 12 min., or 30,2/30,181) (see Figure 13); — an ISO tolerance class code in accordance with ISO 286‑1 (e.g. 10 h6) (see Figure 12); with or without modifiers (see Tables 1 and 2). This part of ISO 14405 provides a set of tools to express several types of size characteristic. It does not present any information on the relationship between a function or a use and a size characteristic.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 14405 določa privzet operator specifikacij (glej ISO 17450-2) za linearno velikost in določa številne posebne operatorje specifikacij za linearno velikost lastnosti velikosti, npr. »valja«, »krogle«, »torusa«1), »kroga«, »dveh vzporednih nasprotnih ravni« ali »dveh vzporednih nasprotnih ravnih črt«. Določa tudi specifikacijske modifikatorje in risane oznake za te linearne velikosti. Ta del standarda ISO 14405 opredeljuje naslednje linearne velikosti: a) lokalna velikost: — dvotočkovna velikost; — sferična velikost; — sekcijska velikost; — porcijska velikost; b) globalna velikost: — neposredna globalna linearna velikost; — velikost najmanjših kvadratkov; — največja vrisana velikost; — najmanjša obrisana velikost; — največja najmanjša velikost; — posredna globalna linearna velikost; c) izračunana velikost: — obodni premer; — premer območja; — premer prostornine; 1) Torus je lastnost velikosti, kadar je njegov premer fiksen. d) velikost po vrstnem redu: — največja velikost; — najmanjša velikost; — povprečna velikost; — srednja velikost; — velikost srednjega obsega; — obseg velikosti; — standardni odklon velikosti. Ta del standarda ISO 14405 določa toleranco naslednjih linearnih velikosti: — + in/ali − mejno odstopanje (npr. 0/−0,019) (glej sliko 11); — zgornja omejitev velikosti (ULS) in/ali spodnja omejitev velikosti (LLS) (npr. 15,2 največ, 12 najmanj, ali 30,2/30,181) (glej sliko 13); — tolerančna šifra razreda ISO v skladu s standardom ISO 286 1 (npr. 10 h6) (glej sliko 12); z ali brez modifikatorjev (glej preglednici 1 in 2). Ta del standarda ISO 14405 podaja načine izražanja številnih tipov lastnosti velikosti. Ne podaja nobenih informacij glede razmerja med funkcijo ali uporabo in lastnostjo velikosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14405-1:2012 - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerance dimenzij - 1. del: Dolžinske mere (ISO 14405-1:2010) 01-Nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi