SIST EN 13766:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13766:2019
Koda projekta: 00218213
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification
Naslov (slovenski): Plastomerne večslojne (nevulkanizirane) cevi in cevni priključki za pretok utekočinjenega naftnega plina in utekočinjenega zemeljskega plina - Specifikacija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13766:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 75.200 83.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for two types of thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) transfer hoses and hose assemblies for carrying liquefied petroleum gas and liquefied natural gas. Each type is subdivided into two classes, one for onshore duties, and the other for offshore. This European Standard is applicable for hose sizes from 25 mm to 250 mm, working pressures from 10,5 bar to 25 bar and operating temperatures from - 196 °C to + 45 °C. NOTE Offshore LNG hose assemblies are also specified in EN 1474-2. WARNING - Persons using this European Standard should be familiar with normal laboratory practice. This standard does not purport to address all the safety problems, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user to establish appropriate health and safety practices and to ensure compliance with any national regulatory conditions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za dve vrsti plastomernih večslojnih (nevulkaniziranih) pretočnih cevi ter cevnih priključkov za pretok utekočinjenega naftnega plina in utekočinjenega zemeljskega plina. Vsaka vrsta je razdeljena na dva razreda, enega za opravila na kopnem in drugega za opravila na morju. Ta evropski standard se uporablja za cevi velikosti od 25 mm do 250 mm, delovne tlake od 10,5 bara do 25 barov in delovno temperaturo od ˜–196 °C do 45 °C. OPOMBA: Cevne priključke za utekočinjen zemeljski plin (LPG) za opravila na morju določa tudi standard EN 1474-2. OPOZORILO: Osebe, ki uporabljajo ta evropski standard, morajo biti seznanjene z običajno laboratorijsko prakso. Ta standard ne obravnava vseh morebitnih varnostnih težav, ki se nanašajo na njegovo uporabo. Za vzpostavitev ustreznih varnostnih in zdravstvenih praks ter za zagotovitev skladnosti z morebitnimi nacionalnimi regulativnimi pogoji je odgovoren uporabnik.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13766:2011 - Plastomerne večslojne (nevulkanizirane) cevi in cevni priključki za pretok utekočinjenega naftnega plina in utekočinjenega zemeljskega plina - Specifikacija 26-dec-2018
Dopolnjen z SIST EN 13766:2019/oprA1:2019 - Plastomerne večslojne (nevulkanizirane) cevi in cevni priključki za pretok utekočinjenega naftnega plina in utekočinjenega zemeljskega plina - Specifikacija - Dopolnilo A1 24-apr-2019
Revidiran SIST EN 13766:2011 - Plastomerne večslojne (nevulkanizirane) cevi in cevni priključki za pretok utekočinjenega naftnega plina in utekočinjenega zemeljskega plina - Specifikacija 26-avg-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi