SIST EN IEC 62985:2020

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62985:2020
Koda projekta: 64335
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Methods for calculating Size Specific Dose Estimate (SSDE) on Computed Tomography (IEC 62985:2019)
Naslov (slovenski): Metode za izračun doze obsevanja glede na velikost obsevanca (SSDE) pri računalniški tomografiji (IEC 62985:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62985:2020 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi
ICS: 11.040.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: EN IEC 62985:2019
Področje projekta (angleško): This document applies to - CT SCANNERS that are able to display and report CTDIVOL in accordance with IEC 60601-2-44, and - RADIATION dose index monitoring software (RDIMS) for the purpose of calculating, displaying and recording the SIZE SPECIFIC DOSE ESTIMATE (SSDE) and its associated components. Specifically, this document provides standardized methods and requirements for calculating, displaying, or recording of SSDE, SSDE(z), WATER EQUIVALENT DIAMETER (DW), and DW(z), where z represents a specific longitudinal position of the scanned object. This document provides a method of determining a reference WATER EQUIVALENT DIAMETER, DW,REF(z), using CT scans of two cylindrical water PHANTOMS and one or more anthropomorphic PHANTOM(S), which conform to the specifications defined in this document. The method of calculating the WATER EQUIVALENT DIAMETER that is implemented by the MANUFACTURER, DW,IMP(z), is tested and validated against DW,REF(z) using the TEST OBJECTS and methods defined within this document. This document also describes the methods for calculating SSDE and DW, which represent the average values of SSDE(z) and DW(z) over the RECONSTRUCTION LENGTH.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za: – NAPRAVE CT, ki lahko prikazujejo in poročajo CTDIVOL v skladu s standardom IEC 60601-2-44; in – programsko opremo za spremljanje indeksa odmerka OBSEVANJA (RDIMS) za namene izračunavanja, prikazovanja ter beleženja DOZE OBSEVANJA GLEDE NA VELIKOST OBSEVANCA (SSDE) in njenih povezanih komponent. Natančneje, ta dokument podaja standardizirane metode in zahteve za izračunavanje, prikazovanje ali beleženje SSDE, SSDE(z), VODNEGA EKVIVALENTNEGA PREMERA (DW) in DW(z), pri čemer z označuje določen vzdolžni položaj slikanega objekta. Ta dokument določa metodo za določevanje referenčnega VODNEGA EKVIVALENTNEGA PREMERA, DR,REF(z), s slikanji CT dveh valjastih vodnih FANTOMOV in enega ali več antropomorfnih FANTOMOV, ki so skladni s specifikacijami, določenimi v tem dokumentu. Metoda za izračun VODNEGA EKVIVALENTNEGA PREMERA, ki jo uporablja PROIZVAJALEC, DW,IMP(z), se preskuša in potrdi glede na DW,REF(z) z uporabo PRESKUSNIH OBJEKTOV in metod, določenih v tem dokumentu. Ta dokument opisuje tudi metode za izračun SSDE in DW, ki predstavljata povprečni vrednosti SSDE(z) in DW(z) na DOLŽINI REKONSTRUKCIJE.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN IEC 62985:2020/AC:2022 - Metode za izračun doze obsevanja glede na velikost obsevanca (SSDE) pri računalniški tomografiji - Popravek AC (IEC 62985:2019/COR1:2022) 12-Jul-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi