SIST EN 1953:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1953:2014
Koda projekta: 00271046
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety requirements
Naslov (slovenski): Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1953:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 1953:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events which are relevant for both manual and automatic atomising and spraying equipment for application of coating materials on workpieces. In this standard, the term “machine” is used equivalently to “atomising and spraying equipment” and “applicator”. Together with this standard, EN 50050, EN 50059, EN 50176, EN 50177 or EN 50348 give requirements for electrostatic applicators. The specific significant risks related to the use of this machinery with foodstuffs and pharmaceutical products are not dealt with in this standard. This standard is only applicable to machinery which is used as intended. It also covers hazards arising from conditions which are reasonably foreseeable by the manufacturer. Applicators can consist of the following parts: - atomising or spraying system; - trigger; - filter; - swivel joint; - safety and control systems; - non-pressurised gravity or siphon feed cup. This European Standard is not applicable to: - applicators designed for operating pneumatic pressure above 15 bar; - non-atomising equipment (e.g. extruding equipment, dispenser); - fluidised bed powder coating machinery; - equipment for the automated application of flock; - spray guns covered by EN 50580; - supply hoses and ducts; - high-pressure cleaner equipped with high pressure water jet machines according to EN 1829-1; - airbrushes for graphic and artistic works; - machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure according to EN 12621; - water-jet cutters; This standard is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication as a European Standard.- automated devices like robots or reciprocators (EN ISO 10218-1). This standard is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication as a European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava vse večje nevarnosti, nevarne razmere in dogodke, ki so pomembni tako za ročno kot tudi za avtomatsko opremo za razprševanje in pršenje premaznih sredstev na obdelovance. V tem standardu se izraz »stroj« uporablja enakovredno za »opremo za razprševanje in pršenje« in za »naprave za nanašanje«. Skupaj s tem standardom standardi EN 50050, EN 50059, EN 50176, EN 50177 ali EN 50348 določajo zahteve za elektrostatične naprave za nanašanje. Ta standard ne zajema posebnih znatnih tveganj, povezanih z uporabo teh strojev z živili in farmacevtskimi izdelki. Ta standard se uporablja le za stroje, ki se uporabljajo v skladu z njihovim namenom. Prav tako zajema nevarnosti, ki se pojavijo ob pogojih, ki jih proizvajalec upravičeno pričakuje. Naprave za nanašanje so sestavljene iz naslednjih delov: – sistem za razprševanje ali pršenje; – sprožilec; – filter; – vrtljiv zglob; – varnostni in kontrolni sistemi; – gravitacijska posoda za barvo, ki ni pod tlakom, ali sifonska posoda za barvo. Ta evropski standard se ne uporablja za: – naprave za nanašanje, zasnovane za delovanje pri pnevmatskem tlaku nad 15 barov; – opremo, ki ni namenjena razprševanju (npr. oprema za iztiskanje, točilne naprave); – stroje za barvanje s potapljanjem v prah; – opremo za samodejno kosmičenje; – pištole za barvanje, ki jih zajema standard EN 50580; – oskrbne cevi in vode; – visokotlačne čistilce, opremljene s stroji za visokotlačne vodne curke v skladu s standardom EN 1829-1; – zračne čopiče za grafiko ali umetniška dela; – stroje za dobavo in kroženje premaznih materialov pod tlakom v skladu s standardom EN 12621; – rezalnike za rezanje z vodnim curkom. Ta standard se ne uporablja za stroje, proizvedene pred datumom objave tega standarda kot evropskega standarda; – avtomatizirane naprave, kot so roboti ali robotske naprave (EN ISO 10218-1). Ta standard se ne uporablja za stroje, ki so bili proizvedeni pred objavo tega dokumenta kot evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1953:2020 - Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve 17-Jul-2019
Nadomešča SIST EN 1953:2000+A1:2010 - Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve 01-Feb-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi