SIST EN 50291-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50291-1:2018
Koda projekta: 63014
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Naslov (slovenski): Javljalniki plina - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50291-1:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
SIST EN 50291-1:2018 slovenski jezik Active SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 13.120 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 50291-1:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies general requirements for the construction, testing and performance of electrically operated carbon monoxide gas detection apparatus, designed for continuous operation in domestic premises. The apparatus may be mains-powered or battery-powered. Such apparatus is intended to warn of an accumulation of CO, enabling the occupant to react before being exposed to significant risk. Additional requirements for apparatus to be used in recreational vehicles and similar premises are specified in EN 50291-2. NOTE 1 For caravan holiday homes EN 50291-1 applies. This European Standard specifies two types of apparatus, these are: - type A - to provide a visual and audible alarm and an executive action in the form of a transmittable output signal that can be used to actuate directly or indirectly a ventilation or other ancillary device; - type B - to provide a visual and audible alarm only. NOTE 2 Both type A and type B apparatus can be interconnected. This European Standard excludes apparatus for: - the detection of combustible gases, other than carbon monoxide itself (see EN 50194-1); - the detection of CO in industrial installations (see EN 45544-1, EN 45544-2 and EN 45544-3) or commercial premises; - CO measurement for smoke and fire detection; - CO measurement in carparks and tunnels. NOTE 3 See EN 50545-1.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne zahteve za sestavo, preskušanje in lastnosti električnih naprav za odkrivanje ogljikovega monoksida, ki so namenjene stalnemu delovanju v stanovanjskih objektih. Naprave se lahko napajajo prek glavnega električnega omrežja ali baterije. Namen teh naprav je opozoriti na kopičenje CO, tako da lahko stanovalec ukrepa, preden je izpostavljen bistvenemu tveganju. Dodatne zahteve za naprave, ki se uporabljajo v vozilih za počitnice ali rekreacijo in v podobnih prostorih, so navedene v standardu EN 50291-2. OPOMBA 1: Za počitniške prikolice velja standard EN 50291-1. Ta evropski standard določa dve vrsti naprav, in sicer naprave: – vrste A, ki sprožijo vizualni in zvočni alarm ter izvršno dejanje v obliki prenosnega izhodnega signala, ki lahko neposredno ali posredno sproži napravo za prezračevanje in/ali drugo pomožno napravo; – vrste B, ki sprožijo samo vizualni in zvočni alarm. OPOMBA 2: Naprave vrste A in vrste B so lahko medsebojno povezane. Ta evropski standard ne zajema naprav za: – zaznavanje gorljivih plinov, razen ogljikovega monoksida (glejte standard EN 50194-1); – zaznavanje CO v industrijskih inštalacijah (glejte standarde EN 45544-1, EN 45544-2 in EN 45544-3) ali komercialnih objektih; – merjenje CO za zaznavanje dima in ognja; – merjenje CO v voznih parkih in predorih. OPOMBA 3: glejte standard EN 50545-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 50291-1:2018/AC:2021 - Javljalniki plina - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti - Popravek AC 08-Dec-2020
Revidiran SIST EN 50291-1:2010 - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti 12-Jul-2016
Nadomešča SIST EN 50291-1:2010 - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50291-1:2010/A1:2012 - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti 01-May-2018
Nadomešča SIST EN 50291-1:2010 - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti 01-May-2018
Revidiran SIST EN 50291-1:2010/A1:2012 - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti 12-Jul-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi