SIST EN 4632-003:2010

Oznaka standarda: SIST EN 4632-003:2010
Koda projekta: 04003133
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 003: Welding and brazing of homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steels
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Varivost in spajkljivost materialov v aeronavtičnih konstrukcijah - 003. del: Varjenje in spajkanje homogenih sestavov iz nelegiranega in malo legiranega jekla
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4632-003:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.160.01 49.025.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Referenčna oznaka: EN 4632-003:2010
Področje projekta (angleško): This standard defines degrees of weldability and brazeability for materials or families of materials used in the aerospace industry. It comprises a series of sheets, by materials or by material families, which: a) indicate the main titles, the typical chemical composition and the main characteristics; b) contain recommendations for welding and brazing; c) indicate a degree of weldability or brazeability for a given process under defined conditions; d) indicate a value of the mechanical strength coefficient of the welded joint for each welding process, when it could be extracted from bibliographic references referring to it. The joint coefficient is expressed as a ratio of the tensile strength of the welded joint to the tensile strength of the base alloy. To define preheating conditions, it recommends EN 1011-2 recommendations. These conditions depend on the calculation of carbon equivalent, welding energy per unit length, thickness, arc welding process and hydrogen rate in filler metal. It is applicable without restriction for the manufacturing of new parts or for repair.
Področje projekta (slovensko): Ta standard opredeljuje stopnje varivosti in spajkljivosti materialov ali družin materialov, ki se uporabljajo v aeronavtični industriji. Sestavlja ga niz listov, ločenih po materialih ali družinah materiala, ki: a) navajajo glavne naslove, kemično sestavo in glavne značilnosti; b) vsebujejo priporočila za varjenje in spajkanje; c) navajajo stopnjo varivosti ali spajkljivosti za določen postopek pod opredeljenimi pogoji; d) navajajo vrednost koeficienta mehanske trdnosti varjenega spoja za vsak postopek varjenja, kadar ga je mogoče povzeti iz bibliografskih sklicev, ki se nanj nanašajo. Skupni koeficient je izražen kot razmerje med natezno trdnostjo varjenega spoja in natezno trdnostjo osnovnega legiranja. Za določitev pogojev pred segrevanjem priporoča priporočila EN 1011-2. Ti pogoji so odvisni od izračunov ekvivalente ogljika, varilne energije na enoto dolžine, debeline, postopka elektro-obločnega varjenja in vrednosti vodika v polnilni kovini. Velja brez omejitev za proizvodnjo novih delov ali za popravila.

Najbolje prodajani standardi