SIST ISO 2108:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 2108:2018
Koda projekta: 065483
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN)
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 2108:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: ISO 2108:2017
Področje projekta (angleško): The purpose of this International Standard is to establish the specifications for the International Standard Book Number (ISBN) as a unique international identification system for each product form or edition of a separately available monographic publication published or produced by a specific publisher that is available to the public. It specifies the construction of an ISBN, the rules for its assignment and use, the metadata to be associated with the ISBN allocation, and the administration of the ISBN system. This International Standard is applicable to monographic publications (books) not to textual works (content). Monographic publications include individual sections or chapters where these are made separately available and certain types of related products that are available to the public irrespective of whether those publications are made available for sale or on a gratis basis. Examples of applicable and non-applicable products are provided in Annex A. NOTE More detailed, operational guidance is provided in the latest version of the Users’ Manual available from the Registration Authority for this International Standard (see Clause 7).
Področje projekta (slovensko): Namen tega mednarodnega standarda je zagotoviti specifikacije za mednarodno standardno knjižno številko (ISBN) kot enolični mednarodni identifikacijski sistem za vsako obliko izdelka ali izdajo ločeno razpoložljive monografske publikacije, ki jo je objavil ali proizvedel določen izdajatelj in je na voljo javnosti. Določa zgradbo številke ISBN, pravila za njeno dodelitev in uporabo, metapodatke, povezane z dodelitvijo številke ISBN, in skrbništvo sistema ISBN. Ta mednarodni standard se uporablja za monografske publikacije (knjige) in ne za besedilna dela (vsebino). Monografske publikacije zajemajo posamezne razdelke ali poglavja, kadar so ti na voljo ločeno, in določene vrste sorodnih izdelkov, ki so na voljo javnosti, ne glede na to, ali so te publikacije na voljo za prodajo ali so brezplačne. Primeri izdelkov, za katere se sistem uporablja, in tistih, za katere se ne, so navedeni v dodatku A. OPOMBA: Podrobnejša, operativna navodila so na voljo v najnovejši različici uporabniškega priročnika, ki je na voljo pri registracijskem organu tega mednarodnega standarda (glej 7. točko).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 2108:2005 - Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN) 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi