SIST EN 350:2017

Oznaka standarda: SIST EN 350:2017
Koda projekta: 00038178
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials
Naslov (slovenski): Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Preskušanje in razvrstitev trajnosti lesa in lesnih izdelkov proti biološkim agensom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 350:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa
ICS: 79.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN 350:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard gives guidance on methods for determining and classifying the durability of wood against biological wood-destroying agents, its permeability to water and its performance in use. The methods can be applied either to individual wood species, batches of wood and wood-based materials. This standard is not intended to test the efficacy of biocides. The wood-destroying agents considered under in this standard are: - wood-destroying fungi (basidiomycete and soft-rot fungi); - beetles capable of attacking dry wood; - termites; - marine organisms. Data on the biological durability of selected wood species considered of economic importance in European countries are presented in Annex B (informative), which also provides information relating to their geographical origin, density, sapwood width and treatability. NOTE 1 The guidance on the durability classification appropriate for a particular use class is given in the EN 460 standard. NOTE 2 Annex C (informative) provides a methodology allowing the classification of wood treatability Wood durability is an important factor that influences service life of a wood product. This standard provides input to service life prediction of wood and wood-based products as it ranks durability against wood-destroying organisms of various wood species thereby allowing species of appropriate durability to be selected for a particular use class. It shall however be emphasized that the biological durability rating of wood species given in Annex B cannot be regarded as any guarantee of performance in service. NOTE 3 There are many other factors influencing service life of a wood product, such as principles of good design, use conditions, climate, maintenance (…) and should be taken into consideration.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard podaja smernice za metode določevanja in razvrstitve trajnosti lesa proti biološkim agensom, ki uničujejo les, ter njegove propustnosti vode in učinkovitosti uporabe. Metode se lahko uporabljajo za posamezne vrste lesa, šarže lesa in lesne izdelke. Ta standard ni namenjen za preskušanje učinkovitosti biocidov. Ta standard obravnava naslednje agense, ki uničujejo les: – glive, ki uničujejo les (odprtotrosnice in glive, ki povzročajo mehko trohnenje); – hrošči, ki lahko napadejo suh les; – termiti; – morski organizmi. Podatki o biološki trajnosti izbranih vrst lesa, ki so v evropskih državah obravnavane kot pomembne, so navedeni v dodatku B (informativni), ki vključuje tudi informacije v zvezi z njihovim geografskim izvorom, gostoto, širino beljave in možnostmi impregnacije. OPOMBA 1: Smernice glede razvrstitve trajnosti, ustrezne za posamezen razred uporabe, so podane v standardu EN 460. OPOMBA 2: Dodatek C (informativni) določa metodologijo, ki omogoča razvrstitev možnosti impregnacije lesa. Trajnost lesa je pomemben dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo lesnega izdelka. Ta standard vključuje podatke o predvideni življenjski dobi lesa in lesnih izdelkov, saj razvršča trajnost proti organizmom, ki uničujejo les, za različne vrste lesa, ter tako omogoča, da se za posamezen razred uporabe izberejo vrste z ustrezno trajnostjo. Vendar treba je poudariti, da ocena biološke trajnosti vrst lesa iz dodatka B ne pomeni nobenega jamstva za učinkovitost posameznih vrst lesa pri njihovi uporabi. OPOMBA 3: Obstajajo številni drugi dejavniki, ki vplivajo na življenjsko dobo lesnega izdelka, kot so načela dobre zasnove, pogoji uporabe, podnebje, vzdrževanje (itd.), ki jih je treba upoštevati.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 350-1:1995 - Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 1. del: Navodila za osnove preskušanja in klasifikacije naravne trajnosti lesa 01-feb-2017
Nadomešča SIST EN 350-2:1995 - Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. del: Naravna trajnost in možnost impregnacije izbranih, v Evropi pomembnih vrst lesa 01-feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi