SIST EN ISO 20815:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 20815:2019
Koda projekta: 00012359
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2018)
Naslov (slovenski): Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 20815:2019 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.01 75.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN ISO 20815:2018
Področje projekta (angleško): This document describes the concept of production assurance within the systems and operations associated with exploration drilling, exploitation, processing and transport of petroleum, petrochemical and natural gas resources. This document covers upstream (including subsea), midstream and downstream facilities, petrochemical and associated activities. It focuses on production assurance of oil and gas production, processing and associated activities and covers the analysis of reliability and maintenance of the components. This includes a variety of business categories and associated systems/ equipment in the oil and gas value chain. Production assurance addresses not only hydrocarbon production, but also associated activities such as drilling, pipeline installation and subsea intervention. This document provides processes and activities, requirements and guidelines for systematic management, effective planning, execution and use of production assurance and reliability technology. This is to achieve cost-effective solutions over the life cycle of an asset development project structured around the following main elements: — production assurance management for optimum economy of the facility through all of its life cycle phases, while also considering constraints arising from health, safety, environment, and quality; — planning, execution and implementation of reliability technology; — application of reliability and maintenance data; — reliability-based technology development, design and operational improvement. The IEC 60300-3 series addresses equipment reliability and maintenance performance in general. This document designates 12 processes, of which seven are defined as core production assurance processes and addressed in this document. The remaining five processes are denoted as interacting processes and are outside the scope of this document. The interaction of the core production assurance processes with these interacting processes, however, is within the scope of this document as the information flow to and from these latter processes is required to ensure that production assurance requirements can be fulfilled. The only requirement mandated by this document is the establishment and execution of the production assurance programme (PAP). It is important to reflect the PAP in the overall project management in the project for which it applies. This document recommends that the listed processes and activities be initiated only if they can be considered to add value.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje koncept zagotavljanja proizvodnje v sistemih in operacijah, povezanih z raziskovalnim vrtanjem, izkoriščanjem, predelavo in prevozom nafte ter petrokemičnih virov in virov zemeljskega plina. Ta dokument zajema objekte geoloških raziskav in proizvodnje (vključno s podvodnimi), transporta, predelave in trženja nafte oziroma zemeljskega plina ter petrokemične in z njimi povezane dejavnosti. Osredotoča se na zagotavljanje proizvodnje nafte in plina, predelavo in s tem povezane dejavnosti ter zajema analizo zanesljivosti in vzdrževanja komponent. To vključuje različne poslovne kategorije in pripadajoče sisteme/opremo v vrednostni verigi nafte in zemeljskega plina. Zagotavljanje proizvodnje se ne nanaša samo na proizvodnjo ogljikovodikov, temveč tudi na povezane dejavnosti, kot so vrtanje, namestitev cevovodov in podvodni posegi. Ta dokument vsebuje postopke in dejavnosti, zahteve in smernice za sistematično upravljanje, učinkovito načrtovanje, izvajanje ter uporabo tehnologije za optimizacijo in zanesljivost proizvodnje. S tem se želi doseči stroškovno učinkovite rešitve v celotnem življenjskem ciklu projekta razvoja sredstev, oblikovanega na podlagi teh glavnih elementov: – upravljanje optimizacije proizvodnje za optimalno ekonomičnost objekta skozi vse faze njegovega življenjskega cikla ob upoštevanju omejitev v zvezi z zdravjem, varnostjo, okoljem in kakovostjo; – načrtovanje, izvajanje in uvajanje tehnologije zanesljivosti; – uporaba podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju; – razvoj, projektiranje in izboljšanje delovanja na podlagi zanesljivosti. Skupina standardov IEC 60300-3 obravnava zanesljivost in vzdrževanje opreme na splošno. Ta dokument opredeljuje 12 procesov, od katerih jih je sedem opredeljenih kot procesi optimizacije temeljne proizvodnje. Preostalih pet procesov je označenih kot medsebojno delujoči procesi in so zunaj področja uporabe tega dokumenta. Vzajemno delovanje procesov optimizacije temeljne proizvodnje s temi interakcijskimi procesi pa je zajeto v tem dokumentu, saj je za izpolnjevanje zahtev optimizacije proizvodnje potreben pretok informacij do teh procesov in iz njih. Edina zahteva, določena v tem dokumentu, je vzpostavitev in izvajanje programa optimizacije proizvodnje (PAP). Pomembno je, da se program optimizacije proizvodnje odraža v celotnem vodenju projekta, za katerega se uporablja. Ta dokument priporoča, da se navedeni procesi in aktivnosti začnejo izvajati le, če projektu lahko zagotovijo dodano vrednost.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 20815:2010 - Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008, popravljena verzija 2009-06-15) 17-Feb-2016
Nadomešča SIST EN ISO 20815:2010 - Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008, popravljena verzija 2009-06-15) 05-Dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi