SIST EN 60964:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60964:2010
Koda projekta: 22244
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Control rooms - Design (IEC 60964:2009)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60964:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 60964:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes requirements for the human-machine interface in the main control rooms of nuclear power plants. The standard also establishes requirements for the selection of functions, design consideration and organization of the human-machine interface and procedures which shall be used systematically to verify and validate the functional design. These requirements reflect the application of human factors engineering principles as they apply to the human-machine interface during normal and abnormal plant conditions. This standard does not cover special purpose or normally unattended control points, such as those provided for shutdown operations from outside the main control room or for radioactive waste handling, or emergency response facilities. Detailed equipment design is outside the scope of this standard. The primary purpose of this standard is to provide functional design requirements to be used in the design of the main control room of a nuclear power plant to meet operational and safety requirements. This standard also provides functional interface requirements which relate to control room staffing, operating procedures, and the training programmes which, together with the human-machine interface, constitute the control room system. This standard is intended for application to new control rooms whose conceptual design is initiated after the publication of this standard. If it is desired to apply it to an existing control room, special caution must be exercised so that the design basis is kept consistent.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja zahteve za vmesnik človek - stroj v glavnih nadzornih sobah jedrskih elektrarn. Standard tudi vzpostavlja zahteve za izbiro funkcij, vidike zasnove in organizacijo vmesnika človek -stroj ter postopke, ki se bodo sistematično uporabljali za preverjanje in potrjevanje funkcionalne zasnove. Te zahteve odsevajo uporabo inženirskih načel glede človeških dejavnikov, kot se uporabljajo za vmesnik človek-stroj med normalnimi in nenormalnimi pogoji v elektrarni. Ta standard ne zajema nadzornih točk za posebne namene ali običajno nespremljanih nadzornih točk, kot so točke, zagotovljene za operacije zaustavitve izvedene izven glavne nadzorne sobe, ali za rokovanje z radioaktivnimi odpadki, ali objekte za ukrepanje ob nesreči. Iz obsega uporabe tega standarda je izvzeta natančna zasnova opreme. Glavni namen tega standarda je zagotoviti zahteve glede funkcionalne zasnove, ki se uporabljajo pri načrtovanju glavne nadzorne sobe jedrske elektrarne, tako da ustreza operativnim in varnostnim zahtevam. Ta standard tudi predpisuje zahteve glede funkcionalnega vmesnika, ki se nanašajo na kadrovsko strukturo nadzorne sobe, operativne postopke in programme usposabljanja, ki skupaj z vmesnikom človek-stroj tvorijo sistem nadzorne sobe. Ta standard je namenjen uporabi za nove nadzorne sobe, katerih načrtovanje konstrukcije se prične po objavi tega standards. Če se želi uporabiti za obstoječo nadzorno sobo, je potrebna posebna previdnost, da osnova načrta ohrani konsistentnost.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 60964:2019 - Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2018) 30-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi