SIST EN IEC 60947-3:2021

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60947-3:2021
Koda projekta: 64491
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (IEC 60947-3:2020)
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2020)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60947-3:2021 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.120.40 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2021
Refer. št. objave: Sporocila 2021-05
Referenčna oznaka: EN IEC 60947-3:2021
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60947 applies to switches, disconnectors, switch-disconnectors and fusecombination units and their dedicated accessories to be used in distribution circuits and motor circuits of which the rated voltage does not exceed 1 000 V AC or 1 500 V DC. NOTE 1 Accessories are interconnecting units, extended terminals, internal coils, auxiliary contacts, motor operator, etc. offered as options with the basic unit. This document does not apply to equipment coming within the scope of IEC 60947-2, IEC 60947-4- 1 and IEC 60947-5-1. Particular requirements for switches, disconnectors, switch-disconnectors and fusecombination units for use in photovoltaic (PV) DC applications are given in Annex D. Specific requirements for LV switchgear intended for the connections of aluminium conductors are given in Annex E. Guidance on measurement of power loss is provided in Annex F. This document does not include the additional requirements necessary for electrical apparatus for explosive gas atmospheres. NOTE 2 Depending on its design, a switch (or disconnector) can be referred to as "a rotary switch (disconnector)", "cam-operated switch (disconnector)", "knife-switch (disconnector)", etc. NOTE 3 In this document, the word "switch" also applies to the apparatus referred to in French as "commutateurs", intended to modify the connections between several circuits and inter alia to substitute a part of a circuit for another. NOTE 4 In general, throughout this document, switches, disconnectors, switch-disconnectors and fusecombination units will be referred to as "equipment". The object of this document is to state: a) the characteristics of the equipment; b) the conditions that apply to the equipment with reference to: 1) operation and behaviour in normal service; 2) operation and behaviour in case of specified abnormal conditions, e.g. short-circuit; 3) dielectric properties; c) the tests for confirming that these conditions have been met and the methods that are adopted for these tests; d) the information relevant to the marking of the equipment or made available by the manufacturer, e.g. in the catalogue. Specific items requiring agreement between the user and the manufacturer are identified in Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60947 se uporablja za stikala, ločilnike, ločilna stikala in stikalne aparate z varovalkami ter njihov namenski pribor, ki so namenjeni uporabi v razdelilnih tokokrogih in motorskih tokokrogih, pri čemer nazivna napetost ne presega 1000 V izmenične napetosti ali 1500 V enosmerne napetosti. OPOMBA 1: Pribor vključuje vzajemno povezane enote, razširjene priključke, notranje tuljave, pomožne kontakte, motorni pogon in druge dodatke, ki so na voljo za izbiro skupaj z osnovno enoto. Ta dokument se ne uporablja za opremo, ki spada na področje uporabe standardov IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 in IEC 60947-5-1. Posebne zahteve za stikala, ločilnike, ločilna stikala in stikalne aparate z varovalkami, ki se uporabljajo v fotonapetostnih (PV) aplikacijah pri enosmernem toku, so podane v dodatku D. Posebne zahteve za nizkonapetostne stikalne naprave, namenjene za povezovanje prevodnikov iz aluminija, so podane v dodatku A. Navodila za merjenje izgube moči so podana v dodatku F. Ta dokument ne vključuje dodatnih zahtev, potrebnih za električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere. OPOMBA 2: Glede na njegovo zasnovo lahko stikalo (ali ločilnik) imenujemo »vrtljivo stikalo (ločilnik)«, »odmično stikalo (ločilnik)«, »nožasto stikalo (ločilnik)« itd. OPOMBA 3: V tem dokumentu se izraz »stikalo« uporablja tudi za naprave, ki se v francoščini imenujejo »commutateurs« ter so namenjene spreminjanju povezav med vezji in med drugim zamenjavi dela vezja z drugim delom. OPOMBA 4: Na splošno se v tem dokumentu stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami imenujejo »oprema«. Cilj tega dokumenta je navesti: a) značilnosti opreme; b) pogoje, ki veljajo za opremo v zvezi z: 1) delovanjem in vedenjem v običajnih pogojih; 2) delovanjem in vedenjem v primeru navedenih izrednih razmer (npr. kratek stik); 3) dielektričnimi lastnostmi; c) preskuse, s katerimi se potrdi, da so bili ti pogoji in metode izvajanja teh preskusov izpolnjeni; d) ustrezne informacije o označevanju opreme oziroma informacije, ki jih da na voljo proizvajalec (npr. v katalogu). Posamezne točke, pri katerih je potreben dogovor med uporabnikom in proizvajalcem, so opredeljene v dodatku B.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60947-3:2009/A2:2016 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami - Dopolnilo A2 23-Feb-2021
Popravljen z SIST EN IEC 60947-3:2021/AC:2022 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami - Popravek AC (IEC 60947-3:2020/COR1:2021) 09-Nov-2021
Revidiran SIST EN 60947-3:2009/A1:2012 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2008/A1:2012) 14-Feb-2017
Nadomešča SIST EN 60947-3:2009 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2008) 23-Feb-2021
Nadomešča SIST EN 60947-3:2009/A1:2012 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2008/A1:2012) 23-Feb-2021
Revidiran SIST EN 60947-3:2009/A2:2016 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami - Dopolnilo A2 14-Feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi