SIST EN 61180:2017

Oznaka standarda: SIST EN 61180:2017
Koda projekta: 24309
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage test techniques for low voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment
Naslov (slovenski): Tehnike visokonapetostnega preskušanja nizkonapetostne opreme - Definicije, preskusne in postopkovne zahteve, preskusna oprema
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61180:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IVNT - Visokonapetostna tehnika
ICS: 19.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN 61180:2016
Področje projekta (angleško): IEC 61180 is applicable to: - dielectric tests with direct voltage; - dielectric tests with alternating voltage; - dielectric tests with impulse voltage; - test equipment used for dielectric tests on low-voltage equipment. This standard is applicable only to tests on equipment having a rated voltage of not more than 1 kV a.c. or 1,5 kV d.c. This standard is applicable to type and routine tests for objects which are subjected to high voltage tests as specified by the technical committee. The test equipment comprises a voltage generator and a measuring system. This standard covers test equipment in which the measuring system is protected against external interference and coupling by appropriate screening, for example a continuous conducting shield. Therefore, simple comparison tests are sufficient to ensure valid results. This standard is not intended to be used for electromagnetic compatibility tests on electric or electronic equipment
Področje projekta (slovensko): IEC 61180 se uporablja za: – dielektrične preskuse z enosmerno napetostjo; – dielektrične preskuse z izmenično napetostjo; – dielektrične preskuse z udarno napetostjo; – preskusno opremo, ki se uporablja za dielektrične preskuse nizkonapetostne opreme. Ta standard se uporablja samo za preskuse opreme z nazivno napetostjo največ 1 kV pri izmeničnem toku ali 1,5 kV pri enosmernem toku. Ta standard se uporablja za tipske in rutinske preskuse za predmete, izpostavljene visokonapetostnim preskusom, kot določi tehnični odbor. Preskusna oprema zajema generator napetosti in merilni sistem. Ta standard obravnava preskusno opremo, pri kateri je merilni sistem zaščiten pred zunanjimi motnjami in sklopi na podlagi ustreznega presejanja (npr. neprekinjena prevodna zaščita). Za zagotavljanje veljavnih rezultatov tako zadostujejo preprosti primerjalni preskusi. Ta standard ni namenjen za uporabo pri preskusih elektromagnetne združljivosti električne ali elektronske opreme.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61180-1:1998 - High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements (IEC 61180-1:1992) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61180-1:1998 - High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements (IEC 61180-1:1992) 03-Jul-2012
Revidiran SIST EN 61180-2:1998 - High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment (IEC 61180-2:1994) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61180-2:1998 - High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment (IEC 61180-2:1994) 03-Jul-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi