SIST EN 62870:2016

Oznaka standarda: SIST EN 62870:2016
Koda projekta: 59243
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits - General safety requirements
Naslov (slovenski): Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Sekundarni varnostni tokokrogi v seriji vezja - Splošne varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62870:2016 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I15 - Tehnični odbor CLC
ICS: 29.140.50 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN 62870:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies protective provisions for the operation of lamp systems powered by series circuits in aeronautical ground lighting. The protective provisions described here refer only to secondary supply systems for loads that are electrically separated from the series circuit. This standard specifies the level of SELV, and alternatively PELV, under consideration of additional personnel protection during work on live secondary circuits by electrically skilled persons. This standard also covers the special operational features of aeronautical ground lighting and addresses the level of training and the requirements for maintenance procedures detailed in IEC 61821. The requirements and tests are intended to set a specification framework for system designers, users, and maintenance personnel to ensure a safe and economic use of electrical systems in installations for the beaconing of aerodromes. This standard complements existing IEC Airfield-Ground- Lighting (AGL) standards and can be used as a design specification.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard navaja zaščitne ukrepe za delovanje sijalčnih sistemov z napajanjem prek zaporednih tokokrogov za talno razsvetljavo letališč. V tem standardu opisani zaščitni ukrepi se sklicujejo le na sekundarne napajalne sisteme za obremenitve, ki so električno ločene od zaporednega tokokroga. Ta standard navaja raven varnostne male napetosti SELV in alternativno tudi varnostne male napetosti PELV z upoštevanjem dodatne zaščite za elektrotehnično usposobljeno osebje med izvajanjem del na sekundarnih tokokrogih pod napetostjo. Ta standard zajema tudi posebne funkcije obratovanja talne razsvetljave letališč ter obravnava raven usposobljenosti in zahteve za postopke vzdrževanja, podrobneje opisane v standardu IEC 61821. Zahteve in preskusi določajo okvirno specifikacijo za projektante sistemov, uporabnike in vzdrževalno osebje za zagotavljanje varne in gospodarne uporabe električnih sistemov v instalacijah za radijske javljalnike na letališčih. Ta standard dopolnjuje obstoječe standarde IEC za talno razsvetljavo letališč (AGL) in ga je mogoče uporabiti kot projektno specifikacijo.

Najbolje prodajani standardi