SIST EN 16931-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 16931-1:2017
Koda projekta: 00434001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
Naslov (slovenski): Elektronsko izdajanje računov - 1. del: Semantični podatkovni model ključnih elementov za elektronski račun
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16931-1:2017 angleški jezik Withdrawn SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.100.20 35.240.63
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Razveljavitev: 01-feb-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN 16931-1:2017
Področje projekta (angleško): ***Access to this CEN and SIST technical publication has been sponsored by the European Commission.*** This European Standard establishes a semantic data model of the core elements of an electronic invoice. The semantic model includes only the essential information elements that an electronic invoice needs to ensure legal (including fiscal) compliance and to enable interoperability for cross-border, cross sector and for domestic trade. The semantic model may be used by public and private sector organizations for public procurement invoicing. It may also be used for invoicing between private sector enterprises. This European Standard complies at least with the following criteria: - it is technologically neutral; - it is compatible with relevant international standards on electronic invoicing; - it has regard to the need for personal data protection in accordance with Directive 95/46/EC [4], to a ‘data protection by design’ approach and to the principles of proportionality, data minimization and purpose limitation; - it is consistent with the relevant provisions of Directive 2006/112/EC [2]; - it allows for the establishment of practical, user-friendly, flexible and cost-efficient electronic invoicing systems; - it takes into account the special needs of small and medium-sized enterprises as well as of sub-central contracting authorities and contracting entities; - it is suitable for use in commercial transactions between enterprises.
Področje projekta (slovensko): ***Dostop do te tehnične publikacije CEN in SIST je omogočila Evropska komisija.*** Ta evropski standard določa semantični podatkovni model ključnih elementov za elektronski račun. Semantični model vključuje samo bistvene informacije, ki jih mora elektronski račun vsebovati, da je skladen z zakonskimi (in davčnimi) zahtevami ter da omogoča interoperabilnost pri čezmejnem, medsektorskem in domačem poslovanju. Semantični model lahko uporabljajo organizacije v javnem in zasebnem sektorju pri izdajanju računov za javna naročila. Uporabljajo ga lahko tudi podjetja v zasebnem sektorju za izdajanje računov drugim podjetjem. Ta evropski standard je skladen vsaj z naslednjimi kriteriji: – je tehnološko nevtralen; – je skladen z ustreznimi mednarodnimi standardi za izdajanje elektronskih računov; – upošteva potrebo po varstvu osebnih podatkov v skladu z direktivo 95/46/ES [4], načrtovalni pristop, ki predvideva sisteme za varstvo podatkov v sami zasnovi izdelka, ter načela sorazmernosti, zmanjševanja podatkov in omejitve namena; – je skladen z ustreznimi določbami Direktive 2006/112/ES [2]; – omogoča uvajanje praktičnih, uporabniku prijaznih, prilagodljivih in stroškovno učinkovitih sistemov za izdajanje elektronskih računov; – upošteva posebne potrebe malih in srednje velikih podjetij ter javnih naročnikov na podcentralni ravni in drugih naročnikov; – je primeren za uporabo pri komercialnih transakcijah med podjetji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidiran z SIST EN 16931-1:2017+A1:2020 - Elektronsko izdajanje računov - 1. del: Semantični podatkovni model osrednjih elementov za elektronski račun 01-feb-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi