SIST EN ISO 12381:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12381:2019
Koda projekta: 00251340
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health informatics - Time standards for healthcare specific problems (ISO 12381:2019)
Naslov (slovenski): Zdravstvena informatika - Časovni standardi za vprašanja, specifična za zdravstveno varstvo (ISO 12381:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12381:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN ISO 12381:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies a set of representational primitives and semantic relations required for an unambiguous representation of explicit time-related expressions in health informatics. This document does not introduce or force a specific ontology of time, nor does it force the use of a fixed representation scheme for such an ontology. Rather this document provides a set of principles for syntactic and semantic representation that allow the comparability of specific ontologies on time, and the exchange of time-related information that is expressed explicitly. This document is applicable to: 1) developers of medical information systems in which the need is felt to have explicit time-related concepts for internal organization (e.g. temporal data bases, temporal reasoning systems); 2) information modellers or knowledge engineers building models for the systems mentioned in (1); 3) experts involved in the development of semantic standards on precise subdomains in health care where time-related information need to be covered, (e.g. in the study of Pathochronology, i.e. the discipline dealing with the time course of specific diseases); 4) developers of interchange formats for messages in which time-related information is embedded. This document is not intended to be used directly for: 1) representing what is true in time; 2) reasoning about time; 3) representation of metrological time (which is covered in other standards).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa nabor nazornih primitivov in semantičnih odnosov, ki so potrebni za nedvoumno predstavitev izrecnih časovno pogojenih izrazov v zdravstveni informatiki. Ta dokument ne uvaja ali uveljavlja specifične ontologije časa in ne uveljavlja uporabe vnaprej določene sheme predstavitve za tovrstno ontologijo. Namesto tega ta dokument podaja sklop načel za skladenjsko in semantično predstavitev, ki omogoča primerljivost specifičnih ontologij časa in izmenjavo časovno pogojenih informacij, ki so izrecno izražene. Ta dokument se uporablja za: 1) razvijalce medicinskih informacijskih sistemov, pri katerih je čutiti potrebo po izrecnih časovno pogojenih konceptih za notranjo organizacijo (npr. začasne zbirke podatkov, začasni sistemi sklepanja); 2) informacijske modelarje ali inženirje znanja, ki izdelujejo modele za sisteme, omenjene v točki (1); 3) strokovnjake, ki sodelujejo pri razvoju semantičnih standardov za natančna podpodročja v zdravstvu, pri katerih je potreben zajem časovno pogojenih informacij (npr. pri preučevanju patokronologije, tj. veda o časovnem poteku določenih bolezni); 4) razvijalce formatov za izmenjavo sporočil z vdelanimi časovno pogojenimi informacijami. Ta dokument ni namenjen za neposredno uporabo, ki: 1) predstavlja, kaj velja v času; 2) sklepa o času; 3) predstavlja metrološki čas (ki je zajet v drugih standardih).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12381:2005 - Zdravstvena informatika – Časovni standardi za vprašanja, specifična za zdravstveno varstvo 01-nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi