SIST EN 12369-2:2011

Oznaka standarda: SIST EN 12369-2:2011
Koda projekta: 00112182
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2: Plywood
Naslov (slovenski): Lesne plošče - Karakteristične vrednosti za dimenzioniranje konstrukcij - 2. del: Vezane plošče
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12369-2:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa
ICS: 79.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Referenčna oznaka: EN 12369-2:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard provides information on the characteristic values for use in designing structures incorporating wood-based panels. The characteristic values given in this standard are to be used in accordance with EN 1995-1-1. When utilizing the classification system for derivation of plywood characteristic values, this European Standard can only be applied with reference to EN 636. This European Standard includes the characteristic values of the mechanical properties for plywood complying with EN 636 in bending, tension, compression, panel shear and planar shear. EN 636 classifies bending properties into two sets of classes, one for stiffness and another for strength. Stiffness and strength in tension and compression are related to the same properties in bending. For shear properties, fixed values determined by correlation to density are provided. Where optimised values are needed, the characteristic values are determined directly by testing in accordance with EN 789 and EN 1058 or by combination of testing according to the latter two standards and calculation according to prEN 14272. This European Standard applies to panels complying with the three following conditions: 5 layers or more and 6 mm overall thickness and more; the ratio of the cumulative thickness of veneers in alternate directions does not exceed 2,5; wood species with a mean density greater than 350 kg/m3 and not exceeding 750 kg/m3.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard zagotavlja podatke o značilnih vrednostih za uporabo pri dimenzioniranju konstrukcij, ki vsebujejo lesne plošče. Značilne vrednosti, podane v tem standardu, se uporabljajo v skladu z EN 1995-1-1. Pri uporabi sistema razvrščanja za izpeljavo značilnih vrednosti vezanega lesa se ta evropski standard lahko uporablja le s sklicevanjem na EN 636. Ta evropski standard vključuje značilne vrednosti mehanskih lastnosti za vezan les, ki ustreza EN 636 glede upogibanja, napetosti, stisljivosti, strižnih lastnosti plošč in ravninskih strižnih lastnosti. EN 636 razvršča upogibne lastnosti v dva sklopa razredov, ene za togost in druge za trdnost. Togost in trdnost pri napetosti in stiskanju se nanašata na iste lastnosti pri upogibanju. Za strižne lastnosti so podane fiksne vrednosti, določene s korelacijo do gostote. Kjer so potrebne optimizirane vrednosti, so značilne vrednosti določene neposredno s preskušanjem v skladu z EN 789 in EN 1058 ali s kombinacijo preskušanja v skladu s slednjima standardoma in izračunom v skladu s prEN 14272. Ta evropski standard velja za plošče, ki ustrezajo naslednjim trem pogojem: 5 plasti ali več in skupna debelina 6 mm in več; razmerje kumulativne debeline furnirjev v izmeničnih smereh ne presega 2,5; vrsta lesa s srednjo gostoto večjo kot 350 kg/m3 in ki ne presega 750 kg/m3.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12369-2:2004 - Lesne plošče – Značilne vrednosti za dimenzioniranje konstrukcij – 2. del: Vezan les 01-okt-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi