SIST EN 63024:2018

Oznaka standarda: SIST EN 63024:2018
Koda projekta: 63292
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit-breakers, RCBOs and RCCBs for household and similar uses (IEC 63024:2017)
Naslov (slovenski): Zahteve za naprave za avtomatski ponovni vklop (ARDs) odklopnikov, RCBOs in RCCBs za gospodinjsko in podobno uporabo (IEC 63024:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 63024:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN 63024:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to automatic reclosing devices (ARDs) for household and similar uses, for rated voltage not exceeding 440 V AC, and which are intended to be used in combination with circuit-breakers, RCCBs and RCBOs, and designed either for factory assembly or for assembly on site. These devices are intended to reclose main protective devices (MPDs) such as circuit-breakers complying with IEC 60898-1 and/or IEC 60898-2, RCCBs complying with IEC 61008-1 and/or IEC 62423, and RCBOs complying with IEC 61009-1 and/or IEC 62423 after tripping of those devices in order to re-establish continuity of service. This document includes the following types of ARDs: – ARDs with assessment means, reclosing only if both the prospective line current and the prospective earth-fault current do not exceed given values; – ARDs with assessment means, reclosing only if the prospective line current does not exceed a given value; – ARDs with assessment means, reclosing only if the prospective earth-fault current does not exceed a given value; – ARDs that recloses without any assessment. NOTE 1 Installation rules define the condition of use of each of the products and the types. NOTE 2 The assessment cannot substitute the verifications required by IEC 60364-6. NOTE 3 The requirements and tests for the assessment function in IT systems are under consideration. This document does not apply to ARDs with multiple settings adjustable by means accessible to the user in normal service. Devices covered by this document are intended to be suitable for operation by uninstructed persons without the need for maintenance.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za naprave za avtomatski ponovni vklop (ARD) v gospodinjski in podobni uporabi, kadar naznačena napetost ne presega 440 V izmenične napetosti, pri čemer so te naprave namenjene uporabi v kombinaciji z odklopniki in/ali odklopniki na diferenčni tok (RCCB) in/ali odklopniki na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (RCBO) ter zasnovane za sestavo v tovarni ali na mestu uporabe. Te naprave so namenjene ponovnemu vklopu glavnih zaščitnih naprav (MPD), kot so odklopniki, skladni s standardom IEC 60898-1 in/ali IEC 60898-2, odklopniki na diferenčni tok, skladni s standardom IEC 61008-1, in odklopniki na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, skladni s standardom IEC 61009-1 in/ali IEC 62423, po njihovem izklopu, da se znova vzpostavi neprekinjeno delovanje. Ta dokument zajema naslednje vrste naprav za avtomatski ponovni vklop: − naprave za avtomatski ponovni vklop z možnostjo ocene, ki napravo znova vklopijo le, če pričakovani linijski tok in pričakovani zemeljskostični tok ne presegata navedenih vrednosti; – naprave za avtomatski ponovni vklop z možnostjo ocene, ki napravo znova vklopijo le, če pričakovani linijski tok ne presega navedene vrednosti; – naprave za avtomatski ponovni vklop z možnostjo ocene, ki napravo znova vklopijo le, če pričakovani zemeljskostični tok ne presega določene vrednosti; – naprave za avtomatski ponovni vklop, ki napravo znova vklopijo brez kakršne koli ocene. OPOMBA 1: Pravila za vgradnjo definirajo pogoje uporabe posameznih izdelkov in tipov. OPOMBA 2: Ocena ne more nadomestiti preverjanj, zahtevanih v standardu IEC 60364-6. OPOMBA 3: Zahteve in preskusi za funkcijo ocenjevanja v sistemih IT se obravnavajo. Ta dokument se ne uporablja za naprave za avtomatski ponovni vklop z več nastavitvami, ki jih lahko uporabnik nastavi med običajnim delovanjem. Naprave, ki jih zajema ta dokument, morajo biti takšne, da jih lahko upravljajo nepoučene osebe, in ne smejo zahtevati vzdrževanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50557:2012 - Naprave za avtomatski ponovni vklop odklopnikov - Odklopniki na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (RCBOs) - Odklopniki na diferenčni tok (RCCBs) za gospodinjsko in podobno uporabo (ARDs) 01-May-2018
Dopolnjen z SIST FprEN 63024:2017/FprAA:2018 - Zahteve za naprave za avtomatski ponovni vklop (ARDs) odklopnikov, RCBOs, RCCBs za gospodinjsko in podobno uporabo 06-Jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi