SIST-TP CEN/TR 17039:2017

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17039:2017
Koda projekta: 00256760
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Technical Report about the revision of EN 14363
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Tehnično poročilo o reviziji EN 14363
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17039:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: CEN/TR 17039:2017
Področje projekta (angleško): EN 14363 contains a lot of requirements which were modified during the last revision. The scope was also extended. It was found in the working group, that many decisions that were taken to formulate these modifications need to be documented to improve understanding and to allow a later further development if practice of applications shows the necessity. The work for the revision was organised in 8 subgroups. Many of these subgroups recorded the way to the proposals in reporting templates, which were used for the editing work. Afterwards discussion was ongoing in WG 10 and in the enquiry process. This available information needs to be summarised and presented in a common format in order to allow people not involved in the discussions to understand the background of the modifications.
Področje projekta (slovensko): EN 14363 vključuje številne zahteve, ki so bile pri zadnji reviziji spremenjene. Poleg tega je bilo področje uporabe razširjeno. V delovni skupini je bilo ugotovljeno, da je treba dokumentirati številne odločitve, sprejete glede oblikovanja teh sprememb, zagotoviti boljše razumevanje in omogočiti nadaljnji razvoj v prihodnje, če se to pri izvajanju pokaže kot potrebno. Delo v okviru revizije se je porazdelilo med 8 podskupin. Mnoge od teh podskupin so zabeležile predloge v predlogah za poročanje, ki so bili uporabljeni pri urejanju. Sledila je razprava glede WG-10 in raziskovalnega postopka. Te razpoložljive informacije je treba povzeti in predstaviti v običajni obliki ter tako drugim, ki niso sodelovali v razpravah, omogočiti razumevanje ozadja sprememb.

Najbolje prodajani standardi