SIST EN 13675:2004+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 13675:2004+A1:2010
Koda projekta: 00322026
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13675:2004+A1:2010 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 25.120.20 77.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 13675:2004+A1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard describes the health and safety requirements of fully automated plant used in the process of tube forming, rolling and finishing (hereafter referred to as "plant"). It describes the foreseeable, significant hazards, hazardous situations, and events arising from plants and from particular machines integrated to form the plant; it does not describe the full health and safety requirements for each particular machine. It indicates preventive measures for avoiding the hazards and reducing the risks. It deals not only with circumstances where the machinery is used as intended, but also includes other conditions foreseen by the manufacturer, such as foreseeable faults, malfunctions or misuse. This European Standard specifies the requirements to ensure the safety of persons which are to be met during the design, assembly, transport, commissioning, operation, maintenance and decommissioning of the equipment. This standard assumes that installations are operated and maintained by adequately trained and competent personnel. Manual intervention for setting, adjustment and maintenance is accepted as part of the normal use of these machines.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje zdravstvene in varnostne zahteve za popolnoma avtomatiziran obrat, ki se uporablja v procesih cevarn, valjarn in pakiranja blaga (v nadaljevanju »obrat«). Opisuje predvidljive pomembne nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, ki izhajajo iz obratov ter posameznih strojev, ki so del obrata; ne opisuje popolnih zdravstvenih in varnostnih zahtev za vsak posamezen stroj. Navaja preventivne ukrepe za preprečevanje nevarnosti in zmanjševanje tveganj. Obravnava ne le okoliščine, v katerih se stroji uporabljajo kot predvideno, pač pa vključuje tudi druge pogoje, ki jih predvidi proizvajalec, na primer predvidene napake, okvare ali napačno uporabo. Ta evropski standard določa zahteve za zagotavljanje varnosti oseb, ki so vključene v načrtovanje, sestavljanje, prevoz, usposobitev za zagon, delovanje, vzdrževanje in izločitev opreme iz uporabe. Ta standard predvideva, da inštalacije upravlja in vzdržuje primerno usposobljeno in pristojno osebje. Ročni posegi v nastavitve, prilagoditve in vzdrževanje so sprejemljivi kot del normalne uporabe teh strojev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 13675:2004/kFprA1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga 01-Jun-2010
Konsolidira SIST EN 13675:2004 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga 01-Jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi