SIST EN 60317-8:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60317-8:2010
Koda projekta: 22274
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specifications for particular types of winding wires - Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 (IEC 60317-8:2010)
Naslov (slovenski): Specifikacije za posebne tipe navitij - 8. del: S poliesterimidom emajliran bakren okrogel vodnik, razred 180 (IEC 60317-8:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60317-8:2010 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 29.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 60317-8:2010
Področje projekta (angleško): This Part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled round copper winding wires of class 180 with a sole coating based on polyesterimide resin, which may be modified provided it retains the chemical identity of the original resin and meets all specified wire requirements. Class 180 is a thermal class that requires a minimum temperature index of 180 and a heat shock temperature of at least 200 °C. The temperature in degrees Celsius corresponding to the temperature index is not necessarily that at which it is recommended that the wire be operated and this will depend on many factors, including the type of equipment involved. The range of nominal conductor diameters covered by this standard is as follows: - Grade 1: 0,018 mm up to and including 3,150 mm; - Grade 2: 0,020 mm up to and including 5,000 mm; - Grade 3: 0,250 mm up to and including 1,600 mm. The nominal conductor diameters are specified in Clause 4 of IEC 60317-0-1.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60317 določa zahteve za emajliran bakren okrogel vodnik razreda 180 z enojnim premazom na osnovi poliesterimidne smole, ki se lahko spremeni, pod pogojem, da ohrani kemično identiteto originalne smole in izpolnjuje vse zahteve za vodnik. Razred 180 je toplotni razred, ki zahteva minimalni temperaturni indeks 180 in temperaturo toplotnega šoka vsaj 200 °C. Temperatura v stopinjah Celzija, ki ustreza temperaturnemu indeksu, ni nujno temperatura, priporočena za obratovanje vodnika, saj je to odvisno od številnih dejavnikov, vključno z vrsto vključene opreme. Razpon nominalnih premerov prevodnikov, ki jih zajema ta standard, je naslednji: - Stopnja 1: 0,018 mm do vključno 3,150 mm; - Stopnja 2: 0,020 mm do vključno 5,000 mm; - Stopnja 3: 0,250 mm do vključno 1,600 mm. Nominalne premere prevodnikov določa Klavzula 4 IEC 60317-0-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60317-8:2001/A1:2001 - Amendment to clause 16 von EN 01-sep-2010
Nadomešča SIST EN 60317-8:2001 - Specifications for particular types of winding wires - Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 01-sep-2010
Nadomešča SIST EN 60317-8:2001/A2:2002 - Specifications for particular types of winding wires – Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 01-sep-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi