SIST-TP ISO/TR 13028:2013

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 13028:2013
Koda projekta: 052391
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Smernice za izvedbo digitalizacije zapisov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP ISO/TR 13028:2013 angleški jezik Active SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This Technical Report: - establishes guidelines for creating and maintaining records in digital format only, where the original paper, or other non-digital source record, has been copied by digitizing; - establishes best practice guidelines for digitization to ensure the trustworthiness and reliability of records and enable consideration of disposal of the non-digital source records; - establishes best practice guidelines for the trustworthiness of the digitized records which may impact on the legal admissibility and evidential weight of such records; - establishes best practice guidelines for the accessibility of digitized records for as long as they are required; - specifies strategies to assist in creating digitized records fit for long-term retention; - establishes best practice guidelines for the management of non-digital source records following digitization. This Technical Report is applicable for use in the design and conduct of responsible digitization by all organizations undertaking digitization, either business process digitization or back capture digitization projects for records management purposes, as outlined in ISO 15489-1:2001 and ISO/TR 15801:2009. This Technical Report is not applicable to: a) capture and management of born-digital records; b) technical specifications for the digital capture of records; c) procedures for making decisions about records' eventual disposition; d) technical specifications for the long-term preservation of digital records; e) digitization of existing archival holdings for preservation purposes.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo: – vzpostavlja smernice za ustvarjanje in vzdrževanje zapisov samo v digitalnem formatu, pri katerih je bil originalni papir ali drug nedigitalen vir zapisa digitaliziran; – vzpostavlja smernice dobre prakse za digitalizacijo, ki zagotavljajo zaupljivost in zanesljivost zapisov ter omogočajo premislek o odstranitvi nedigitalnih virov zapisa; – vzpostavlja smernice dobre prakse za zaupljivost digitalnih zapisov, ki lahko vplivajo na pravno sprejemljivost in dokazno težo takih zapisov; – vzpostavlja smernice dobre prakse, ki omogočajo, da so digitalizirani zapisi na voljo toliko časa, kot je to potrebno; – navaja strategije, ki pomagajo pri ustvarjanju digitalnih zapisov, primernih za dolgotrajno hranjenje; – vzpostavlja smernice dobre prakse za upravljanje z nedigitalnimi viri zapisov po digitalizaciji. To tehnično poročilo se uporablja za načrtovanje in upravljanje odgovorne digitalizacije vseh organizacij, ki izvajajo digitalizacijo, digitalizacijo poslovnih procesov ali projekte digitalizacije z zajemom za nazaj z namenom upravljanja zapisov, kot je opisano v standardih ISO 15489-1:2001 in ISO/TR 15801:2009. To tehnično poročilo se ne uporablja za: a) zajem in upravljanje z zapisi, ki so bili izvirno ustvarjeni v digitalni obliki; b) tehnične specifikacije za digitalni zajem zapisov; c) postopke za odločanje o morebitni odstranitvi zapisov; b) tehnične specifikacije za dolgotrajno shranjevanje digitalnih zapisov; e) digitalizacijo obstoječih skladišč z arhivi z namenom shranjevanja.

Najbolje prodajani standardi