SIST EN 40-3-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 40-3-2:2013
Koda projekta: 00050022
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lighting columns - Design and verification - Part 3-2: Verification by testing
Naslov (slovenski): Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-2. del: Preverjanje s preskušanjem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 40-3-2:2013 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton
ICS: 91.160.20 93.080.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN 40-3-2:2013
Področje projekta (angleško): This European standard specifies the requirements for the verification of the design of steel, aluminium, concrete and fibre reinforced polymer composite lighting columns by testing. It gives type tests and so does not cover testing for quality control purposes. It applies to lighting columns of nominal height (including any bracket) not exceeding 20 m. Special structural designs to permit the attachment of signs, overhead wires, etc. are not covered by this European Standard. This European Standard includes a simplified method for testing steel and aluminium lighting columns. Refer to EN 40-4 for concrete lighting columns and to EN 40-7 for fibre reinforced polymer composite lighting columns. The requirements for lighting columns made from materials other than concrete, steel, aluminium or fibre reinforced polymer composite (for example wood, plastic and cast iron) are not specifically covered in this European Standard. This European Standard includes performance requirements for horizontal loads due to wind. Passive safety and the behaviour of a lighting column under the impact of a vehicle are not addressed. Such lighting columns will have additional requirements.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za preverjanje projektiranja jeklenih, aluminijastih in betonskih drogov za razsvetljavo ter drogov za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita s preskušanjem. V njem so navedeni tipski preskusi, ne vključuje pa preskušanja za namene kontrole kakovosti. Velja za drogove za razsvetljavo nazivne višine (vključno z vsemi nosilci), ki ne presega 20 m. Posebno projektiranje konstrukcij, ki omogoča namestitev znakov, nadzemnih žic itd., ni obravnavano v tem evropskem standardu. Ta evropski standard vključuje poenostavljeno metodo za preskušanje jeklenih in aluminijastih drogov za razsvetljavo. Betonski drogi za razsvetljavo so obravnavani v standardu EN 40-4, drogi za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita pa v standardu EN 40-7. V tem evropskem standardu niso posebej obravnavane zahteve za drogove za razsvetljavo, ki niso izdelani iz betona, jekla, aluminija ali vlaknatoarmiranega polimernega kompozita (npr. les, plastika in železova litina). Ta evropski standard vključuje zahteve glede zmogljivosti za vodoravne obtežbe zaradi vetra. Pasivna varnost in učinek, ki ga ima trčenje vozila na drog za razsvetljavo, nista obravnavana. Za takšne drogove za razsvetljavo veljajo dodatne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 40-3-2:2001 - Drogovi za razsvetljavo - Del 3-2: Projektiranje in preverjanje - Preverjanje s preskušanjem 01-maj-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi