SIST EN 16757:2017

Oznaka standarda: SIST EN 16757:2017
Koda projekta: 00229154
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov za beton in betonske elemente
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16757:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton
ICS: 13.020.20 91.100.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 16757:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard complements the core rules for the product category of construction products as defined in EN 15804+A1 and is intended to be used in conjunction with that standard. This European Standard applies to concrete and concrete elements for building and civil engineering. This document defines the parameters to be reported, what EPD types (and life cycle stages) to be covered, what rules to be followed in order to generate Life Cycle Inventories (LCI) and conduct Life Cycle Impact Assessment (LCIA) and the data quality to be used in the development of EPDs. In addition to the common parts of EN 15804+A1, this European Standard for concrete and concrete elements: - defines the system boundaries; - defines the modelling and assessment of material-specific characteristics; - defines allocation procedures for multi-output processes along the production chain; - defines allocation procedures for reuse and recycling; - includes the rules for calculating the LCI and the LCIA underlying the EPD; - provides guidance/specific rules for the determination of the reference service life (RSL); - gives guidance on the establishment of default scenarios; - gives guidance on default functional units for concrete elements. This document is intended to be used either for cradle to gate, cradle to gate with options or cradle to grave assessment, provided the intentions are properly stated in the system boundary description. Within the construction works context, a cradle to grave declaration delivers a more comprehensive understanding of the environmental impact associated with concrete and concrete elements.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard dopolnjuje osnovna pravila za opredelitev kategorije gradbenih proizvodov, določena v standardu EN 15804+A1, in je namenjen za uporabo s tem standardom. Ta evropski standard se uporablja za beton in betonske elemente za visoke ali nizke gradnje. Ta dokument določa parametre, ki jih je treba podati, katere vrste EPD (in stopnje življenjskega cikla) je treba zajeti, katera pravila je treba upoštevati za izdelavo inventarja življenjskega cikla (LCI) in oceno življenjskega cikla (LCIA), ter kakovost podatkov, uporabljeno pri razvoju EPD-jev. Dodatno k splošnim delom standarda EN 15804+A1, ta evropski standard za beton in betonske elemente: – določa meje sistema; – določa modeliranje in ocenjevanje lastnosti, bistvenih za to vrsto materiala; – določa postopke dodeljevanja za večizhodne procese v proizvodni verigi; – določa postopke dodeljevanja za ponovno uporabo in reciklažo; – vključuje pravila za izračun inventarja življenjskega cikla in vrednotenje vplivov življenjskega cikla, ki sta osnova deklaracije EPD; – podaja smernice/posebna pravila za določevanje referenčne življenjske dobe (RSL); – podaja smernice o vzpostavitvi privzetih scenarijev; – podaja smernice o privzetih funkcionalnih enotah za betonske elemente. Ta dokument se predvidoma uporablja za ocenjevanje faze izdelave »od zibelke do vrat«, »od zibelke do vrat z možnostmi« ali »od zibelke do groba«, če so namere jasno navedene v opisu meja sistema. V kontekstu gradbenih del deklaracija »od zibelke do groba« zagotavlja obsežnejšo razumevanje vplivov na okolje v povezavi z betonom in betonskimi elementi.

Najbolje prodajani standardi