SIST EN 15991:2016

Oznaka standarda: SIST EN 15991:2016
Koda projekta: 00187140
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV)
Naslov (slovenski): Preskušanje keramičnih surovin in osnovnih materialov - Neposredno določevanje masnih frakcij nečistoč v prahu in zrnih silicijevega karbida z optično emisijsko spektroskopijo in induktivno sklopljeno plazmo (ICP OES) z elektrotermičnim uparevanjem (ETV)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15991:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IKER - Keramika
ICS: 81.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-01
Referenčna oznaka: EN 15991:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard defines a method for the determination of the trace element concentrations of Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V and Zr in powdered and granular silicon carbide. Dependent on element, wavelength, plasma conditions and weight, this test method is applicable for mass contents of the above trace contaminations from about 0,1 mg/kg to about 1 000 mg/kg, after evaluation also from 0,001 mg/kg to about 5 000 mg/kg. NOTE 1 Generally for optical emission spectrometry using inductively coupled plasma (ICP OES) and electrothermal vaporisation (ETV) there is a linear working range of up to four orders of magnitude. This range can be expanded for the respective elements by variation of the weight or by choosing lines with different sensitivity. After adequate verification, the standard is also applicable to further metallic elements (excepting Rb and Cs) and some non-metallic contaminations (like P and S) and other allied non-metallic powdered or granular materials like carbides, nitrides, graphite, soot, coke, coal, and some other oxidic materials (see [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] and [10]). NOTE 2 There is positive experience with materials like for example graphite, B4C, Si3N4, BN and several metal oxides as well as with the determination of P and S in some of these materials.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje metodo za določevanje koncentracij elementov v sledovih za Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V in Zr v prahu in zrnih silicijevega karbida. Odvisno od elementa, valovne dolžine, pogojev plazme in teže, se ta preskusna metoda uporablja za masne frakcije nečistoč nad ravnjo sledi od približno 0,1 mg/kg do približno 1 000 mg/kg, po ocenjevanju tudi od 0,001 mg/kg do približno 5 000 mg/kg. OPOMBA 1: Splošno imata optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP OES) in elektrotermično uparjevanje (ETV) linearno delovno območje z do štirimi velikostnimi razredi. To območje je mogoče razširiti za zadevne elemente s spreminjanjem teže ali z izbiro linij z različnimi občutljivostmi. Po zadostnem preverjanju se lahko standard uporablja tudi za druge kovinske elemente (z izjemo Rb in Cs) in nekatere nekovinske nečistoče (kot sta P in S) ter druge povezane nekovinske materiale v prahu in zrnih, kot so karbidi, nitridi, grafit, saje, premog, koks in nekateri drugi oksidni materiali (glejte [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] in [10]). OPOMBA 2: Pozitivne izkušnje obstajajo za materiale, kot so grafit, B4C, Si3N4, BN in nekateri kovinski oksidi, ter za določevanje P in S v nekaterih od teh materialov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15991:2011 - Preskušanje keramičnih surovin in osnovnih materialov - Neposredno določevanje masnih frakcij nečistoč v prahu in zrnih silicijevega karbida z optično emisijsko spektroskopijo in induktivno sklopljeno plazmo (ICP OES) z elektrotermičnim uparevanjem (ETV) 01-jan-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi