SIST EN 673:2011

Oznaka standarda: SIST EN 673:2011
Koda projekta: 00129160
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
Naslov (slovenski): Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 673:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 81.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: EN 673:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a calculation method to determine the thermal transmittance of glazing with flat and parallel surfaces. This European Standard applies to uncoated glass (including glass with structured surfaces, e.g. patterned glass), coated glass and materials not transparent in the far infrared which is the case for soda lime glass products, borosilicate glass and glass ceramic. It applies also to multiple glazing comprising such glasses and/or materials. It does not apply to multiple glazing which include in the gas space sheets or foils that are far infrared transparent. The procedure specified in this European Standard determines the U value ) (thermal transmittance) in the central area of glazing. The edge effects due to the thermal bridge through the spacer of a sealed glazing unit or through the window frame are not included. Furthermore, energy transfer due to solar radiation is not taken into account. The effects of Georgian and other bars are excluded from the scope of this European Standard. The Standard for the calculation of the overall U value of windows, doors and shutters (see A.1) gives normative reference to the U value calculated for the glazing components according to this standard. For the purpose of product comparison, a vertical position of the glazing is specified. In addition, U values are calculated using the same procedure for other purposes, in particular for predicting: - heat loss through glazing; - conduction heat gains in summer; - condensation on glazing surfaces; - the effect of the absorbed solar radiation in determining the solar factor (see Clause 2). Reference should be made to [3], [4] and [5] or other European Standards dealing with heat loss calculations for the application of glazing U values determined by this standard. A procedure for the determination of emissivity is given in EN 12898. The rules have been made as simple as possible consistent with accuracy.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo izračuna za določevanje toplotne prehodnosti stekla s ploskimi in vzporednimi površinami. Ta evropski standard velja za nepremazano steklo (vključno s steklom s strukturirano površino, npr. vzorčastim steklom), prevlečeno steklo in materiale, ki pri skrajni infrardeči svetlobi niso prozorni, kot velja za steklene proizvode iz mešanice natrijevega hidroksida in kalcijevega hidroksida, borosilikatno steklo in stekleno keramiko. Velja tudi za večkratno zasteklitev, ki zajema taka stekla in/ali materiale. Ne velja za večkratne zasteklitve, ki v plinskem prostoru vključujejo plošče ali folije, ki so prozorne v skrajni infrardeči svetlobi. S postopkom, ki ga opredeljuje ta evropski standard, se določa vrednost U (toplotno prehodnost) v osrednjem delu stekla. Robni učinki zaradi toplotnega mostu med vmesnikom zatesnjene steklene enote ali skozi okvir okna niso vključeni. Tudi prenos energije zaradi sončnega sevanja ni upoštevan. Učinki georgijanskih in drugih prečk so izvzeti iz obsega tega evropskega standarda. Standard za izračune skupne vrednosti U oken, vrat in rolet (glej točko A.1) podaja normativno referenco za vrednost U, izračunano za steklene komponente v skladu s tem standardom. Za namen primerjave proizvodov je določen navpični položaj stekla. Poleg tega se vrednosti U izračunajo z istim postopkom tudi za druge namene, predvsem za napovedovanje: - toplotne izgube prek stekla; - prevodnega segrevanja poleti; - kondenza na steklenih površinah; - učinka absorbiranega sončnega sevanja pri določevanju sončnega dejavnika (glej klavzulo 2). Za uporabo vrednosti U-stekla, določene s tem standardom, se je treba sklicevati na [3], [4] in [5] ali druge evropske standarde, ki obravnavajo izračune toplotnih izgub. Postopek za določevanje oddajnosti je naveden v EN 12898. Pravila so čim bolj poenostavljena, a še vedno natančna.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 673:1999/A2:2004 - Steklo v stavbah - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda 01-maj-2011
Nadomešča SIST EN 673:1999/A1:2001 - Steklo v stavbah - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda 01-maj-2011
Nadomešča SIST EN 673:1999 - Steklo v stavbah – Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) – Računska metoda 01-maj-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi