SIST EN 14908-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 14908-1:2014
Koda projekta: 00247069
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol Stack
Naslov (slovenski): Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 1. del: Protokolarni sklad
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14908-1:2014 angleški jezik Active SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 35.240.67 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 14908-1:2014
Področje projekta (angleško): EN 14908-1 applies to a communication protocol for networked control systems in commercial Building Automation, Controls and Building Management. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control and is suitable for implementing both peer-to-peer and master-slave control strategies. This specification describes services in layers 2 to 7. In the layer 2 (data link layer) specification, it also describes the MAC sub-layer interface to the physical layer. The physical layer provides a choice of transmission media. The interface described in this specification supports multiple transmission media at the physical layer. In the layer 7 specification, it includes a description of the types of messages used by applications to exchange application and network management data.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 14908-1 velja za komunikacijski protokol za mrežne krmilne sisteme v komercialni avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb. Protokol zagotavlja komunikacijo vsak-z-vsakim za mrežno krmiljenje in je primeren za uporabo pri uvajanju nadzornih strategij na osnovi razmerja vsak-z-vsakim in nadrejeni-podrejeni. Ta specifikacija opisuje storitve v slojih 2 do 7. V specifikaciji sloja 2 (podatkovno-povezovalni sloj) je opisana tudi povezava med podslojem MAC in fizičnim slojem. Fizični sloj ponuja izbiro različnih prenosnih medijev. Povezava, opisana v tej specifikaciji, podpira več prenosnih medijev na fizičnem sloju. V specifikaciji sloja 7 so opisane vrste sporočil, ki jih uporabljajo aplikacije za izmenjevanje podatkov o aplikacijah in upravljanju omrežja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14908-1:2006 - Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb – Protokol regulacijske mreže – 1. del: Protokolarni sklad 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi