SIST ISO 16175-1:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 16175-1:2013
Koda projekta: 055790
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne - 1. del: Pregled in navedba načel
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16175-1:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): The aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Digital Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage digital records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project’s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archives, records and information management community and to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry. The objectives of the project are to: -enable better management of records in organisations; -support the business needs of an organisation by enabling greater effectiveness and efficiency of the operations; -provide, through wider deployment of automated records functionality, enhanced abilities to support auditing activities; -improve capabilities to comply with statutory mandates specified in various information-related legislation (for example, data protection and privacy); -ensure good governance (for example, accountability, transparency and enhanced service delivery) through good management of records; -increase general awareness of automated records management capabilities via the dissemination of key principles; and -maximise cross-jurisdictional consistency regarding the articulation of functional requirements for managing records and to enable the global archives, records and information management community to speak with one voice to the software vendor community. The primary focus of this suite of guidelines and requirements is the creation and management of digital records. While the modules support the long-term preservation of digital records, processes to achieve this are beyond the scope of the project. It is anticipated that the application of the requirements will be global in nature. Therefore, it is impossible, given the wide juridical range of potential applications, to include detailed implementation guidelines. In addition, as the ultimate testing environment for the basis of these modules is yet to be determined, inclusion of specific software test cases or scripts was deemed beyond the scope of the modules.
Področje projekta (slovensko): Namen projekta Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne je oblikovanje globalno usklajenih načel in funkcionalnih zahtev za programsko opremo, ki se uporablja za ustvarjanje digitalnih zapisov in upravljanje z njimi v okoljih elektronske pisarne. Trenutno obstaja veliko funkcionalnih zahtev in specifikacij programske opreme, ki se spreminjajo glede na posamezni pravni sistem. Cilj projekta je obstoječe zahteve in specifikacije združiti v zahteve in smernice, ki bodo izpolnjevale potrebe skupnosti za upravljanje z mednarodnimi arhivi, zapisi in informacijami, in omogočiti okrepljeno povezovanje skupnosti s svetovno industrijo programske opreme. Cilji projekta so: – omogočiti boljše upravljanje z zapisi v organizacijah; – izpolnjevati poslovne potrebe organizacij z zagotavljanjem večje učinkovitosti operacij; – zagotavljati izboljšane možnosti za podporo presoje s pomočjo širšega uvajanja funkcije avtomatiziranih zapisov; – izboljšanje sposobnosti za izpolnjevanje pooblastil, določenih v različnih informacijskih zakonodajah (na primer varstvo podatkov in zasebnosti); – zagotavljati dobro upravljanje (na primer odgovornost, preglednost in izboljšano zagotavljanje storitev) s pomočjo dobrega upravljanja z zapisi; – povečati splošno ozaveščenost o zmogljivosti avtomatiziranega upravljanja z zapisi s pomočjo razširjanja ključnih načel; in – kar najbolj povečati doslednost med več pravnimi sistemi glede oblikovanja funkcionalnih zahtev za upravljanje z zapisi in omogočiti, da je skupnost za upravljanje z mednarodnimi arhivi, zapisi in informacijami enotna v stikih s skupnostjo prodajalcev programske opreme. Osnovni cilj tega niza načel in zahtev je oblikovanje digitalnih zapisov in upravljanje z njimi. Čeprav moduli omogočajo dolgotrajno shranjevanje digitalnih zapisov, so postopki za doseganje tega zunaj področja uporabe tega projekta. Pričakuje se, da se bodo zahteve uveljavile globalno. Zato zaradi različnih pravnih možnosti uporabe ni mogoče vključiti podrobnih smernic za izvajanje. Poleg tega je treba končno okolje preskušanja, ki se uporabi kot podlaga za te module, še določiti, zato so posebni primeri preskušanja programske opreme ali skriptov zunaj področja uporabe teh modulov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST ISO/DIS 16175-1:2019 - Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 1. del: Funkcionalne zahteve in navodilo za aplikacije, ki upravljajo digitalne zapise 29-jul-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi